Sjoerd Buisman

Sjoerd Buisman | Willow Project Warder | 1971-1974 | serie van 3 foto's | 39 x 58 cm
Sjoerd Buisman | Willow Project Warder | 1971-1974 | serie van 3 foto's | 39 x 58 cm

Sjoerd Buisman | Willow Project Warder | 1971-1974 | serie van 3 foto's | 39 x 58 cm

In het oeuvre van Sjoerd Buisman heeft de natuur een centrale plek. Waar kunstenaars zich al eeuwenlang bezighouden met het nabootsen van die natuur, presenteert Buisman aan het begin van zijn carrière de natuur zélf als kunstwerk. Gedurende de jaren zeventig maakt hij de groeiprocessen van planten en bomen aanschouwelijk, en de wijze waarop externe factoren als licht, zwaartekracht en vochtigheid die processen beïnvloeden. Zo fotgrafeert hij series abnormale vergroeiingen van bomen onder invloed van bepaalde weersomstandigheden.

In dezelfde tijd vervaardigt hij ook werk waarin hij zelf het groeiproces beïnvloedt, bijvoorbeeld door planten op hun kop te hangen, ze te beknotten of hun lichtbron te manipuleren. Willow Project Warder is een voorbeeld van werken uit deze laatste categorie. Door een rij wilgen horizontaal over een sloot te laten groeien, zorgt Buisman ervoor dat de spruiten aan de bovenkant uitkomen en groene ‘bruggen’ over het water vormen. De fotoserie illustreert zijn uitgekiende oog voor schoonheid. Meer dan om de biologische aspecten is het hem altijd gegaan om de formeel-esthetische kwaliteiten van natuurlijke processen.

In de loop van de jaren tachtig gaat hij zich meer en meer bezighouden met ‘traditionele’ sculptuur, waarin natuurvormen overigens het enige uitgangspunt blijven. Vooral spiraalvormen, als uitdrukking van de eeuwige kringloop van de natuur, worden in zijn beelden op vele manieren herschapen.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer