Tiong Ang

Tiong Ang | two woman | 2002 | zeefdruk | 79 x 133 cm Tiong Ang | two woman | 2002 | zeefdruk | 79 x 133 cm

Grijze draperieën vullen nagenoeg het hele beeld. Ze meten breed uit wat het scherpe zonlicht aan kleurnuances uit het grijs weet op te rakelen. Als dit een schilderij was, had het zijn bestaansrecht al bewezen. Maar in deze twee vrijwel identieke videostills is meer aan de hand.

Door de twee vrouwen op de rug te filmen, benadrukt Tiong Ang hun non-descripte voorkomen. Tegelijk zien we dat de stand van de hoofden op de beide afbeeldingen verschilt, blijkbaar zijn de twee met elkaar in gesprek. Bij de toeschouwer wekt die minieme formele verschuiving een begin van medeleven. Ervaren de gesluierde vrouwen evenveel levensvreugde als de vrouwen verderop, die hun schoonheid zo gracieus en superieur uitdragen?

Tiong Ang (Soerabaja, 1961) werkt met verschillende media. Na zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie concentreert hij zich op monochrome schilderijen met een summiere voorstelling. Al in zijn vroegste werk speelt Ang met de cultuurbepaaldheid van het waarnemen. Na de schilderkunst te hebben afgezworen, gaat hij samenwerken met andere kunstenaars. De zeefdruk Two Women illustreert die ommezwaai: hij is uitgegeven door het Amsterdamse kunstenaarsinitiatief Interbellum.

Meer werk van in de collectie van Tiong Ang

The lifting glass experiment | acryl op canvas | 100 x 80 cm The lifting glass experiment | acryl op canvas | 100 x 80 cm
School II School II

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer