Vergoeden reiskosten

Ben jij met de auto of openbaarvervoer naar de lichamelijke metingen van de ABCD-studie gekomen? Zo ja, dan kan je een vergoeding voor de gemaakte reiskosten aanvragen. Dit kan door:
1. Vul onderstaande formulier in 'deelnemervergoeding (reiskosten).pdf'.
2.
Voeg alle originele vervoersbewijzen of kilometerverantwoording toe.
Dit kan een uitdraai zijn van het transactieoverzicht van jouw OV chipkaart of een printscreen van je reis met de auto in google-maps (van thuisadres naar Vumc)
3.
Stuur het ingevulde formulier met de vervoersbewijzen/kilometerverantwoording naar: abcd-fase7@amsterdamumc.nl .

Aangezien het meegaat in de maandelijkse betalingen, kan het maximaal 2 maanden duren voordat je het geld teruggestuurd krijgt.

Mocht je vragen hebben, dan kan je contact opnemen met Nikki Jongeneel, Cathy Brouwer of Noekie van Lieshout.
E-mail: abcd-fase7@amsterdamumc.nl

Telefoon: 020-5661252 / 06 - 83 56 98 50

Waarom wordt er gevraagd naar een geboortedatum?
AMC Medical Research registreert een geboortedatum, omdat zij jaarlijks een IB47 aangifte doet bij de Belastingdienst voor betalingen aan derden. Onder IB47 vallen bijvoorbeeld betalingen aan deelnemers van medische proeven. Hierbij dient de geboortedatum te worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Vooraf kan niet worden nagegaan of iemand boven de drempelwaarde voor aangifte uitkomt. Om deze reden wordt de geboortedatum bij het indienen van de vergoeding opgevraagd.