Wachttijd Orthopedie

Informatie over de wachttijd voor de polikliniek Orthopedie.

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Orthopedie: 42 dagen.

Voor oncologische aandoeningen geldt een wachttijd van 7 - 14 dagen .

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

Wachttijden behandeling:

  • Initiële totale heupvervanging: 110 dagen (alleen complexe operaties).
  • Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie: te weinig waarnemingen (alleen complexe operaties).
  • Initiële totale knievervanging: 33 dagen (alleen complexe operaties).
  • Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose: 0 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: