Wouter van Riessen

Zonder titel

Litho

2001

56 x 76 cm

Aanwinst 2006

AMC Collectie, Amsterdam, locatie APC gebouw PA-01

Wouter van Riessen (1967) is met zeven werken in de AMC-collectie vertegenwoordigd; zijn schilderijen en litho’s hangen in het Academisch Psychiatrisch Centrum. Medewerkers die het kunnen weten, zeggen dat het daar uitstekend past. 

Van Riessen maakt zelfportretten. Hij bereidt zich gedegen voor door uit zijn enorme beeldarchief de beelden te selecteren waarmee hij bij wijze van voorstudie digitale collages maakt. Veelvuldig verwijst hij naar de kunstgeschiedenis en Bijbelse figuren. Ook laat hij zich inspireren door de icoonschilderkunst, waarbij het beeld samenvalt met wat het voorstelt. 

Niet zelden beeldt van Riessen zichzelf af als Pinokkio, de pop die echt wilde leven en wiens neus groeide bij elke leugen die hij vertelde. Pinokkio wordt gebruikt als metafoor voor het scheppend vermogen van de kunstenaar. 

In Metamorfosen beschrijft Ovidius de beeldhouwer Pygmalion, die verliefd wordt op zijn uit marmer gehakte beeld van de godin Artemis. De kunstenaar, die als een God leven kan creëren-het oerbeeld. Niet voor niets vaardigde de God van Mozes een gebod uit tegen het ‘maken van gesneden beelden’ en kennen verschillende religies een verbod op figuratieve beelden. 
Van Riessen put ook uit deze tradities, maar relativeert de mythe van de leven scheppende kunstenaar door zichzelf af te beelden als de clown, marionet of pop. 

Van deze kunstenaar hebben we nog meer werk in de collectie.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer