Laboratorium Apotheek

Het laboratorium van de apotheek keurt farmaceutische grondstoffen, verpakkingsmaterialen en etiketten die gebruikt worden voor de bereiding van (studie)medicatie door de apotheek. Hiervoor voldoet de apotheek (en daarmee het laboratorium) aan de GMP en GMP-z regelgeving.

Een andere belangrijke taak van het laboratorium is ‘Therapeutic Drug Monitoring’ (TDM). Voor veel geneesmiddelen geldt dat de behandeling geoptimaliseerd kan worden door het meten van de concentratie van het geneesmiddel in het lichaam. Dit geldt vooral voor middelen waarvan het gewenste effect of juist de bijwerkingen sterk afhankelijk zijn van de concentratie. Het laboratorium bepaalt deze concentraties, waarna de ziekenhuisapotheker deze zo nodig van een advies voorziet. Daarnaast worden er regelmatig patiënten het ziekenhuis binnengebracht met vergiftigingen als gevolg van drugsgebruik, zelfmoordpogingen, ongelukken, etc. Hierbij kan de hulp van het laboratorium ingeroepen worden om te achterhalen wat en hoeveel iemand van een bepaalde stof of geneesmiddel heeft binnengekregen. Hiervoor zijn diverse analytische methoden beschikbaar die kunnen helpen bij het opsporen van de oorzaak van de vergiftigingsverschijnselen. Tevens wordt er door de ziekenhuisapotheker advies gegeven over hoe de patiënt het beste behandeld kan worden. Tot slot voert het laboratorium bepalingen uit in het kader van wetenschappelijk onderzoek bij patiënten. Bij onderzoek naar geneesmiddelen of ziekten is het vaak interessant om de concentratie van het toegediende geneesmiddel in het lichaam te weten om zo een relatie te leggen tussen de concentratie in het lichaam en het waargenomen effect. Dit soort onderzoeken worden gestart vanuit de Apotheek of het betreft een bijdrage van de Apotheek aan een project van onderzoekers binnen of buiten het Amsterdam UMC.

Aanvragen laboratoriumbepalingen binnen het Amsterdam UMCLaboratoriumbepalingen worden binnen het Amsterdam UMC digitaal aangevraagd via Orders in Epic.

Aanvragen laboratoriumbepalingen van buiten het Amsterdam UMCExterne klanten kunnen gebruik maken van het aanvraagformulier. Er is een speciaal aanvraagformulier met 'kit' voor het bepalen van immunosuppressiva in dried blood spots (DBS).  Deze is op te vragen via de mail.

Voor gedetailleerde informatie over de door het laboratorium van de Apotheek aangeboden laboratoriumbepalingen wordt verwezen naar deze website.

Het laboratorium is ISO 15189:2012 (Testen M287) geaccrediteerd (Raad voor Accreditatie) en heeft goedkeuring van IGJ voor de kwaliteitscontrole van producten. Het laboratorium participeert in vele externe kwaliteitscontroleprogramma's die het gehele analysepakket omvatten. Een verklaring van de competenties van het laboratorium en een overzicht van wederzijdse verantwoordelijkheid indien u uw patiëntenmonsters laat analyseren kunt u hier vinden.

Overige informatieHet laboratorium is een erkend leerbedrijf voor MLO- en HLO studenten.Klachten over het laboratorium van de Apotheek kunnen worden ingediend via klachten en claims. De voorwaarden die wij hanteren vindt u in onze dienstverleningsovereenkomst.

Openingstijden:Ma-vrij: 08:00-16:30 uurLocatie: E0-127  Tel: 020-5666431e-mail: lab-apotheek@amc.uva.nl

Monsters kunnen verstuurd worden naar: Amsterdam UMC, locatie AMCReceptie CDL (B1-112) Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam