Laboratorium ziekenhuisapotheek

Het Laboratorium van de ziekenhuisapotheek heeft als hoofdtaken het bepalen van geneesmiddelspiegels in patiëntmateriaal, het uitvoeren van toxicologisch onderzoek en farmaceutische analyse op o.a. farmaceutische grondstoffen.

AMC Lab App: Gedetailleerde informatie over de door het Laboratorium van de Apotheek aangeboden laboratoriumbepalingen staat beschreven in de AMC Lab App. Deze App is verkrijgbaar in de App Store voor Apple apparatuur en in de Google Play Store voor Android ondersteunde mobiele apparaten. Naast aangeboden laboratoriumonderzoeken is deze App voorzien van informatie over referentiewaarden, medische formules, buissoorten, monstervolumina, afname condities, inleverlocaties, bepalingsfrequenties en andere relevante zaken. Daarnaast is contactinformatie over het Laboratorium opgenomen in deze App. Wijzigingen in referentiewaarden worden via deze App rechtstreeks aan de gebruiker kenbaar gemaakt. Met het gebruik van deze App is de gebruiker dus altijd up-to-date van het door het AMC aangeboden laboratoriumonderzoek. Aan de inhoud van deze App kunnen geen rechten worden ontleend.

Rondom de farmaceutische patiëntenzorg controleert en bewaakt het Laboratorium van de Apotheek de kwaliteit van diverse processen. Het werk op het laboratorium is verdeeld in een aantal taken. Zo worden farmaceutische grondstoffen, verpakkingsmaterialen en etiketten die gebruikt worden voor de bereiding van geneesmiddelen vooraf gekeurd door het laboratorium. Tevens wordt de kwaliteit van door de apotheek bereide (studie)medicatie gecontroleerd. Een belangrijke taak op het Laboratorium is ‘Therapeutic Drug Monitoring’ (TDM). Voor veel geneesmiddelen geldt dat de behandeling geoptimaliseerd kan worden door het meten van de concentratie van het geneesmiddel in het lichaam. Dit geldt vooral voor middelen waarvan het gewenste effect of juist de bijwerkingen sterk afhankelijk zijn van de concentratie. Het Laboratorium bepaalt deze concentraties, waarna de ziekenhuisapotheker deze zo nodig van een advies voorziet. Daarnaast worden er regelmatig patiënten het ziekenhuis binnengebracht met vergiftigingen als gevolg van drugsgebruik, zelfmoordpogingen, ongelukken, etc. Hierbij kan de hulp van het Laboratorium ingeroepen worden om te achterhalen wat en hoeveel iemand van een bepaalde stof of geneesmiddel heeft binnengekregen. Hiervoor zijn diverse analytische methoden beschikbaar die kunnen helpen bij het opsporen van de oorzaak van de vergiftigingsverschijnselen. Tevens wordt er door de ziekenhuisapotheker advies gegeven over hoe de patiënt het beste behandeld kan worden. Tot slot voert het Laboratorium bepalingen uit in het kader van wetenschappelijk onderzoek bij patiënten. Bij onderzoek naar geneesmiddelen of ziekten is het vaak interessant om de concentratie van het toegediende geneesmiddel in het lichaam te weten om zo een relatie te leggen tussen de concentratie in het lichaam en het waargenomen effect. Dit soort onderzoeken worden gestart vanuit de Apotheek of het betreft een bijdrage van de Apotheek aan een project van onderzoekers binnen of buiten het AMC.

Klachten over het Laboratorium van de Apotheek kunnen worden ingediend via klachten en claims.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Openingstijden:
Ma-vrij: 08:00-16:30 uur
Locatie: E0-127  

Monsters kunnen verstuurd worden naar:
Amsterdam UMC, locatie AMC
Receptie CDL (B1-112) Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam