Onderzoek (Apotheek)

Binnen de apotheek van het AMC wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Dit onderzoek is onder te verdelen in 2 verschillende onderwerpen:

  • Medicatieveiligheid;
  • Klinisch farmacologisch onderzoek.

Uit medicatieveiligheidsonderzoek uitgevoerd door AMC-apothekers blijkt dat controle van de medicatie door een apotheker op de klinische afdeling de kans op het optreden van bijwerkingen sterk vermindert.

Klinisch farmacologisch onderzoek heeft aangetoond dat door het meten van verschillende geneesmiddelen in het bloed de dosering voor een individuele patiënt aangepast kan worden. Hierdoor worden kwetsbare en ernstig zieke patiënten, zoals pasgeborenen, kinderen met kanker, patiënten op de IC en patiënten met een getransplanteerde nier, beter behandeld. De werkzaamheid van geneesmiddelen wordt vergroot, terwijl de kans op bijwerkingen afneemt.

Contact us

Register your study