Buurtziekenhuis zorgt voor warme overdracht

Oudere Amsterdammers die het nog nét thuis redden, belanden bij acute gezondheidsproblemen maar al te vaak bij de spoedeisende hulp. Dat leidt vervolgens vaak tot ziekenhuisopname, domweg omdat er geen andere oplossing is. Onlangs verscheen er nog een rapport over de haperende zorg voor kwetsbare ouderen in Amsterdam. Het Buurtziekenhuis kan en moet daar verandering in brengen, denkt initiator Bianca Buurman van de afdeling Geriatrie van het AMC. In een korte film vertelt ze wat het buurtziekenhuis inhoudt.

Steeds meer ouderen melden zich met acute gezondheidsproblemen op de afdelingen Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen. Ze wonen zelfstandig en redden het thuis nog net, totdat zich een crisis voordoet. “En dat is maar al te vaak het begin van een vicieuze cirkel”, zegt verpleegkundige en lector Geriatrie Bianca Buurman. “Ziekenhuisopname doet veel van deze ouderen geen goed; vaak is de ligduur wel tien dagen en dat tast hun zelfredzaamheid aan.”

In de film is te zien hoe die vicieuze cirkel ontstaat. De huisarts, de verpleegkundige van de spoedeisende hulp, de klinisch geriater van het AMC en de wijkverpleegkundige vertellen waar de leemtes in het zorgstelsel zitten en hoe ouderen tussen wal en schip belanden. Het buurtziekenhuis kan in deze leemten voorzien.