Kinderdagverblijf de Kinderkeet

Het AMC heeft een ‘eigen’ kinderdagverblijf, de Kinderkeet, sinds 1983 beheerd door de Stichting Kinderopvang AMC. Wat begon als een experiment in een bouwkeet (vandaar de naam Kinderkeet) is uitgegroeid tot een in alle opzichten volwaardig kinderdagverblijf. Anno 2018 beschikt de Kinderkeet over 72 kindplaatsen, verdeeld over twee naast elkaar gelegen gebouwen.

Bij de toewijzing van plaatsen hebben ouders die in het AMC werken in principe voorrang. Maar ook andere ouders zijn van harte welkom om hun kind voor de Kinderkeet aan te melden. De Kinderkeet biedt opvang aan kinderen van 10 weken tot 4 jaar oud.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 06.30 tot 19.00 uur. Kinderen worden naar keuze ingeschreven voor 49 of 51 weken per jaar.

Landelijk Register Kinderopvang

De Kinderkeet staat natuurlijk ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang, en wel onder nummer 22085378. Onze kinderopvang voldoet dus aan alle kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang voorschrijft. Het meest recent inspectierapport kunt u inzien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Voor verdere informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van de Kinderkeet. De Kinderkeet vindt u ook op .