Medische Psychologie (polikliniek)

De polikliniek Medische Psychologie

Contact en afspraak

Uw specialist verwijst u naar de polikliniek Medische Psychologie van het AMC. De polikliniek richt zich op (neuro)psychologische diagnostiek en kortdurende psychologische behandeling voor patiënten van het AMC. Met gesprekken en vragenlijsten gaan we samen met u na hoe u met de lichamelijke klachten of aandoening omgaat.

Wat kan ik verwachten?

U ontvangt een schriftelijke uitnodiging voor eerste afspraak. Via een link gestuurd via de e-mail van ons secretariaat vragen wij u vooraf vragenlijsten in te vullen. We bespreken de uitslagen van de vragenlijsten en gespreksgegevens met u. Wij bespreken ook met u of verdere behandeling nodig is en waar de behandeling uit kan bestaan. Het behandelplan wordt in samenspraak met u opgesteld. Het kan ook zijn dat we samen besluiten dat behandeling niet nodig of dat u beter elders behandeld kan worden.

Psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Het AMC is een universitair medisch centrum. Dit betekent dat wij een opleidingsinstituut zijn. Het kan daarom zo zijn dat u een psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) als behandelaar krijgt toegewezen. Uiteraard werkt een GZ-psycholoog in opleiding onder supervisie van een ervaren/senior behandelaar en opleider

Route

De polikliniek Medische Psychologie ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A2) op de tweede verdieping(flex-poli). Om er te komen neemt u de lift of routenummer 20 naar de tweede verdieping en meldt u zich bij de hoofdbalie, links van de liften.

Medische Psychologie

020 - 5664661.


Meer over uw bezoek aan het AMC: