MRI-scan (locatie VUmc)

De MRI maakt afbeeldingen van uw lichaam zonder dat daar een ingreep voor nodig is en zonder dat gebruik wordt gemaakt van röntgenstralen. Het MRI-onderzoek is pijnloos en er zijn geen bij- of nawerkingen. U zal ongeveer 40 minuten in de scanner liggen.

Veiligheidsmaatregelen

In uw afsprakenbrief vindt u een vragenlijst. Lees de informatie zorgvuldig door en beantwoord daarna de vragen, ook wanneer u dit voor een eerder MRI-onderzoek heeft gedaan. Indien u bent aangemeld voor ‘MijnDossier’ kunt u de vragenlijst digitaal invullen. Hiervoor krijgt u twee weken voor uw afspraakdatum een link toegestuurd. Wanneer u de vragenlijst op papier heeft ingevuld, moet u deze meenemen als u voor het MRI-onderzoek komt. Metalen voorwerpen verstoren het onderzoek of kunnen gevaar opleveren, daarom mag u dergelijke voorwerpen niet meenemen in de onderzoeksruimte. Deze voorwerpen en andere bezittingen kunt u achterlaten in een kleedkamer.

Neem in geen geval de volgende voorwerpen in de onderzoeksruimte mee:

• pasjes die een magnetische code bevatten, zoals pinpassen en creditcards (deze kunnen onbruikbaar worden);

• muntgeld, sieraden, horloges, manchetknopen;

• gehoorapparaten;

• andere metalen voorwerpen.

Ook oogmake-up bevat metalen. Wij verzoeken u uw ogen niet op te maken indien onderzoek van het hoofd zal plaatsvinden. Meer informatie over veiligheid bij MRI-onderzoeken kunt u vinden op www.MRIsafety.com.

Voorbereiding

In het algemeen hoeft u voor een MRI-onderzoek geen dieet te houden of speciale richtlijnen te volgen. Als dat wel nodig is, dan hoort u dat van tevoren.

Het onderzoek

Het MRI-onderzoek vindt plaats in een ruimte met een sterk magnetisch veld. U ligt op een onderzoekstafel die tijdens het onderzoek in het toestel wordt geschoven. Dit is geen afgesloten ruimte. Indien u claustrofobisch bent of niet goed tegen kleine ruimtes kunt, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Het is belangrijk dat u zich tijdens het onderzoek ontspant en zo rustig mogelijk blijft liggen want bewegingen beïnvloeden het resultaat van het onderzoek in negatieve zin. Het geluid dat u hoort is afkomstig van het omschakelen van de radiospoelen. Het zijn normale geluiden bij een MRI-onderzoek. De duur van het MRI-onderzoek hangt af van de informatie die uw behandelend arts wil hebben en kan daarom tussen een half uur en een uur duren. Tijdens het onderzoek is het soms mogelijk muziek via de radio te beluisteren.

Contrastmiddel

Voor het zichtbaar maken van sommige organen is het nodig een contrastvloeistof te gebruiken. Als dat bij u nodig is, wordt er een infuus ingebracht waardoor tijdens het onderzoek het contrastmiddel wordt toegediend. Afgezien van de prik voelt u niets van de ingespoten vloeistof. Het bij MRI-onderzoek gebruikte contrastmiddel wordt al vele jaren gebruikt om de resultaten van het onderzoek te verbeteren. Het betreft een zeer veilig middel, waarbij slechts zelden bijwerkingen worden gezien. Als er bij een eerdere contrasttoediening bij u complicaties zijn opgetreden waarvoor behandeling noodzakelijk was, zult u voorafgaand aan het onderzoek medicijnen moeten innemen die door uw behandelend arts worden voorgeschreven. Als er bij een eerder onderzoek bij u een complicatie is opgetreden zoals hierboven beschreven, en als dit bij het maken van de afspraak niet met u is besproken, moet u contact opnemen met uw behandelend arts.

Verhinderd?

Voor u is een bepaalde tijd gereserveerd. Bent u niet in staat de gemaakte afspraak na te komen, geef dit dan tijdig door aan de receptie van de afdeling radiologie.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of bellen met de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde, telefoon (020) 444 0695.