Opname: datum en kosten

U weet dat u in het AMC wordt opgenomen. De datum van opname proberen we ruim van tevoren door te geven.

U weet dat u in het AMC wordt opgenomen. De datum van opname proberen we ruim van tevoren door te geven. Toch zijn er soms spoedgevallen en komen er bedden onverwacht vrij, hierdoor is het lastig om de datum exact vooruit te plannen. Wel is er een aantal zaken dat u kunt voorbereiden.

Tijdig afmelden

Kunt u niet op de afgesproken datum? Neem dan contact op met de opnamecoördinator van uw poliklinische afdeling. Dan kan er in uw plaats iemand anders worden geholpen. Op de polikliniek heeft u het telefoonnummer van de opnamecoördinator gekregen.

Wachtlijst

Soms is er een wachtlijst. Zo’n wachtlijst kan ontstaan wanneer veel mensen een bepaalde behandeling nodig hebben. Schattingen van de wachttijden voor de verschillende afdelingen vindt u hier.

Maakt u zich terecht zorgen dat de wachttijd te lang gaat duren? Vraag dan uw huisarts contact op te nemen met de specialist. Mogelijk bent u eerder aan de beurt.

Als u tijdens de wachttijd verhuist of van telefoonnummer veranderd kunt u dit doorgeven aan de polikliniek.

Kosten en verzekering

De tarieven voor onderzoeken, behandelingen en verzorging in het AMC, zijn vastgesteld volgens landelijke regels.

Voor de meeste behandelingen in het AMC krijgt u zelf geen rekening. Ze worden betaald door uw zorgverzekeraar. Voor sommige behandelingen kan de zorgverzekeraar wel een eigen bijdrage vragen. Als u met zo’n behandeling te maken hebt gehad, stuurt het AMC u daarvoor een rekening.

Het is daarom verstandig al vóór uw opname te bekijken voor welke behandelingen u precies verzekerd bent. Veel ziekenhuisbehandelingen vallen onder de basisverzekering. Die heeft bijna iedereen. Andere kunnen voor u betaald worden door een aanvullende verzekering, maar zo’n verzekering heeft niet iedereen. In de voorwaarden bij uw verzekeringspolis staat wat uw verzekeraar voor u betaalt en wat niet.

Bij sommige behandelingen, hulpmiddelen en medicijnen werken zorgverzekeraars met ‘machtigingen’ . U vraagt de verzekeraar dan toestemming vóór u ermee kunt beginnen. Lees hiervoor goed uw polisvoorwaarden door. Ook als uw zorgverzekeraar geen toestemming geeft, kunt u de behandeling waar het om gaat laten uitvoeren. Maar dan komt de factuur voor uw rekening.

Als u een rekening voor de behandeling krijgt, bent u er aansprakelijk voor dat hij op tijd wordt betaald. De precieze regels voor betaling kunt u nalezen in de Algemene Betalingsvoorwaarden van het ziekenhuis. Die zijn verkrijgbaar bij Patiëntenvoorlichting, telefoonnummer 020 - 566 3355, of e-mail patiëntenvoorlichting@amc.nl.

Met vragen over uw rekening kunt u terecht bij de afdeling Debiteuren, telefoon 020 - 566 2637.