Wachttijd Chirurgie

Informatie over de wachttijd voor de polikliniek Chirurgie.

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Chirurgie: 3 dagen.

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

a) Vaatchirurgie: 3 dagen.
b) Gastro-entrologie: 2 dagen.
c) Mammapoli: 5 dagen.
d) Oncologie: 7 dagen.

Wachttijden behandeling:

  • Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën): 50 dagen.
  • Operatieve verwijdering borstkanker: te weinig waarnemingen
  • Operatieve verwijdering kanker van dikke darm: 16 dagen.
  • Galblaasverwijdering: 11 dagen.
  • Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis): 21 dagen.
  • Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC): te weinig waarnemingen.
  • Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC): te weinig waarnemingen
  • Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD: te weinig waarnemingen.
  • Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling): te weinig waarnemingen. Alleen complexe operaties.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: