Wachttijd Gynaecologie

Informatie over de wachttijd voor de polikliniek Gynaecologie.

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Gynaecologie: 3 weken

a. Oncologie: 14 dagen.
b. (Infertiliteit) Voortplantingsgeneeskunde: 90 dagen.
c. Incontinentie voor de vrouw: -

Wachttijden behandeling:

  • Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering: 134 dagen.
  • Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en): 28 dagen.
  • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 50 dagen.
  • Sterilisatie vrouw: te weinig waarnemingen
  • Operatieve behandeling stressincontinentie: te weinig waarnemingen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: