Wachttijd Psychiatrie

Informatie over de wachttijd voor de polikliniek Psychiatrie.

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Wachttijd tot intake Wachttijd na intake tot Dagbehandeling
Bipolair en overig 15 weken 1 weken
Depressie 5 weken 1 weken
Transitiecentrum voor Affectieve Stoornissen (TAS) 4 weken 0 weken

Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Second opinion Angststoornissen 22 weken 2 weken
Morfodysfore stoornis 30 weken 2 weken
OCD 28 weken 3 weken

Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Trichotillomanie/skinpicking 52 weken 16 weken
Let op: voor volwassenen en jeugd geldt voor Misofonie een aanmeldstop aanmeldstop

Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Schizofrenie Vroege Psychose (14-35 jaar) 5 weken 2 weken

Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Eetstoornissen 1 week 3 weken

Toelichting:

De wachttijden zijn gebaseerd op de gemiddelde wachtijd van de afgelopen 2 maanden. De wachttijden zijn niet afhankelijk van verzekeraars.

Aanmeldwachttijd:

Dit is de periode van aanmelding tot intake.

Behandelwachttijd:

Dit is de wachttijd vanaf het laatste intakecontact tot de behandeling start.

In geval van acute crisis is er geen wachttijd!

Wie dringend hulp nodig heeft moet eerst naar uw huisarts of de vervanger. De huisarts kan contact opnemen met de plaatselijke crisisdienst. Als een patient al in behandeling is bij een ggz-instellng kan hij of zij contact opnemen met de huidige behandelaar.

Zorgbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).