Wachttijd voor gesprekken en behandelingen CVV

Wachttijden van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde.

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

We doen ons best u zo snel mogelijk te helpen, maar meestal kunt u niet meteen terecht in het ziekenhuis. Deze wachttijd is een indicatie, uw wachttijd kan hiervan afwijken. Aan deze wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Onder wachttijd wordt verstaan het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een polikliniekbezoek tot het moment dat u terecht kunt voor een eerste consult.

Wordt u verwezen voor een eerste afspraak, dan duurt het langer dan 2 dagen voordat wij uw verwijzing in behandeling kunnen nemen. Het is belangrijk dat zowel de vrouw als haar partner (indien van toepassing) verwezen worden. Zonder dubbele verwijzing kunnen wij u geen afspraak geven.

Wachttijd voor eerste bezoek 5 maanden
Wachttijd voor eerste bezoek MESA/TESE 3 maanden
KID Langer dan 18 maanden
IUI 3 maanden wachttijd voor start 1e behandeling
IVF/ICSI 4 maanden wachttijd voor start 1e behandeling, vanaf indicatiestelling
Zoek-ICSI 4 maanden wachttijd voor start 1e behandeling, vanaf indicatiestelling
MESA en/of TESE operatie 3 maanden wachttijd na akkoord androloog
Hersteloperatie Niet mogelijk
Eicelvitrificatie (geen spoed) 1 jaar wachttijd voor start 1e behandeling
IVF-ICSI-behandeling ten behoeve van PGD 6-8 maanden wachttijd voor start 1e behandeling

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: