Aangeboren beschadigingen door amnionstrengen; informatie voor ouders