Amandelenoperatie bij uw kind op het Dagcentrum; informatie voor ouders