Blaaskatheter (via de plasbuis) tijdens een opname