Carrouselpolikliniek van het Hemofiliebehandelcentrum AMC; informatie voor ouders