Delier (plotseling optredende verwardheid), informatie voor naasten