Duodopa/Continue Levodopa Infusie (CLI) behandeling bij de ziekte van Parkinson

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: