Immunotherapie door middel van injecties

Uw arts heeft u voor uw klachten immunotherapie door middel van injecties aangeraden. Dit betekent dat u regelmatig naar de polikliniek Allergologie komt voor prikken. In deze folder vindt u informatie over deze vorm van immunotherapie. Wat het precies inhoudt en wat de risico's zijn. U leest ook wanneer u de injectie kunt krijgen of wanneer het beter is de injecties nog even uit te stellen.

Wat is immunotherapie?

Immunotherapie door middel van injecties is een behandeling, waarbij door middel van het inspuiten van datgene waar u allergisch voor bent, geprobeerd wordt u minder gevoelig te maken voor deze prikkels. Bijvoorbeeld als u allergisch bent voor graspollen, wordt bij u een extract van graspollen ingespoten.

Wanneer immunotherapie?

Immunotherapie kun je krijgen voor allergische klachten van huisstofmijt, graspollen en boompollen. Maar ook voor ernstige klachten na een steek van een wesp of bij. Voor klachten van katten is in principe ook immunotherapie mogelijk, maar omdat dit meer bijwerkingen geeft wordt het alleen in uitzonderingsgevallen gedaan.

Wat zijn de risico's van immunotherapie?

Immunotherapie is - mits het wordt uitgevoerd door geschoold medisch personeel - een goede en veilige therapie. Er kunnen echter net als bij andere medicatie, als antibiotica en pijnstillers wel bijwerkingen optreden. Deze bijwerkingen verdelen we onder in lokaal en systemisch.
Locale bijwerkingen zijn zwelling en jeuk op de plaats van de prik. Dit kan direct na de injectie optreden of een aantal uren later. Als het direct optreedt, zal degene die de injectie geeft er gelijk wat zalf opsmeren. Mogelijk krijgt u ook een tabletje tegen de klachten.
Als de zwelling pas na een aantal uren optreedt, kunt u zelf een paar dingen doen om de klachten te verminderen, zoals koelen van de zwelling door middel van een ijspakking. Als de klachten heel hevig zijn, kunt u een aspirine nemen. Meldt de volgende keer dat u komt dat u na een aantal uur een zwelling had, dan kan direct na de injectie zalf gesmeerd worden. Ook het innemen van een antiallergietablet ten minste 1 uur voor de injectie heeft vaak een goed effect.
Systemische bijwerkingen treden vrijwel altijd op binnen 30 minuten na de injectie. Heel zelden krijgt iemand na 30 minuten nog systemische klachten.
De klachten passend bij een systemische reactie zijn:

 • jeuk over het gehele lichaam
 • galbulten
 • roodheid van de huid
 • dik gevoel in de keel en moeite met slikken
 • misselijkheid
 • duizeligheid
 • niet lekker worden
 • benauwdheid

Als u één van deze klachten krijgt of zich om een andere reden niet lekker voelt na de injectie moet u direct de arts of assistent(e) waarschuwen!!
Omdat deze klachten acute behandeling vereisen, vragen we de patiënt altijd 30 minuten te wachten na de injectie en af te melden bij vertrek.

Waarom ontstaan systemische bijwerkingen?

Het optreden van een systemische bijwerking kan vele oorzaken hebben. De meest bekende oorzaken zijn:

 • U bent net ziek geweest (griep, verkouden, andere infecties);
 • U bent om een andere reden niet in goede conditie (stress, hoge werkdruk);
 • U heeft veel klachten van de allergie;
 • Er zijn veel pollen in de lucht;
 • U prikt met insectengif en bent recent gestoken door het desbetreffende insect;
 • Er is een fout gemaakt met de dosering van de injectie.

Het kan echter ook dat u een reactie krijgt zonder dat duidelijk is waarom.

Wat kan ik doen om een reactie te voorkomen?

Er zijn veel factoren die meespelen bij het ontstaan van een systemische reactie en aan niet alle factoren kunt u iets doen. Zoals eerder gezegd weet de arts soms ook niet waarom een reactie ontstaan is. U kunt wel een aantal dingen doen om het prikken zo veilig mogelijk te maken:

 1. Slik uw medicijnen volgens voorschrift. Stop niet zomaar met de voorgeschreven medicijnen, maar alleen in overleg met uw behandelend arts. Als u met de medicatie stopt, bestaat de kans dat uw klachten verergeren en wordt de kans op een reactie groter.
 2. Als u medicijnen krijgt van een andere arts, meldt dit aan de assistent(e) of de arts. Niet alle medicijnen zijn toegestaan bij immunotherapie.
 3. Als u op de dag van de injectie ziek bent (verkouden, griep, koorts etc), kan de thera- pie niet doorgaan en verzoeken wij u de afspraak af te zeggen.
 4. Als u net ziek geweest bent, vertel dat dan aan degene die u prikt. Hij of zij kan dan beoordelen of het verstandig is om de injectie te geven, of wellicht de dosis aangepast moet worden om de prik te geven, of dat u even langs de arts moet.
 5. Als u veel klachten heeft van de allergie, vertel dat dan aan degene die u prikt. Hij of zij kan dan beoordelen of het verstandig is om de prik te geven.

Immunotherapie en zwangerschap

Als u zwanger wilt worden tijdens de immunotherapiekuur, is dat alleen toegestaan als u in de onderhoudsfase van de behandeling zit. Bent u nog bezig met instellen, dan wordt de immunotherapiekuur gestopt. Overleg daarom altijd met de arts als u een zwangerschap overweegt, hij of zij kan dan de medicatie met u doornemen.

Immunotherapie en andere vaccinaties

Tussen de immunotherapie (de laatste injectie) en andere vaccinaties ( griepprik, injecties voor vakantie, injecties tegen bv bof of rode hond) moet altijd minstens 1 week zitten.

AMC Allergologie/ Patiëntenvoorlichting