In Vitro Fertilisatie (IVF), Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI) of invriezen van eicellen

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: