Instructie voor verzenden van ontlasting voor een calprotectinetest