Percutane Transhepatische Cholangiografie Drainage (PTCD of galwegdrainage)

Deze instructiefilm laat stap voor stap zien op welke wijze u zelf de insteekopening van een PTC drain in de thuissituatie kunt verzorgen. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u terecht bij de genoemde afdelingen in de film.


Wanneer er klachten zijn als koorts (T >38,5), pijn in de buik, of lekkage langs de PTC drain welke afgedopt is, moet u een opvang aan kunnen sluiten. Deze film toont u stapsgewijs op welke wijze u dat in de thuissituatie kan doen.


Open de patientenfolder 'Percutane Transhepatische Cholangiografie Drainage (PTCD of galwegdrainage)'