Selectieve Interne Radiatie Therapie (SIRT), behandeling bij een levertumor