Stoppen met medicatie voor de huidtest met inhalatie-allergenen of voeding