Stoppen met medicatie voorafgaand aan metacholineprovocatietest