Ter beschikking stellen aan de wetenschap; informatie voor codicilhouders en hun nabestaanden/gemachtigden

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer