Ter beschikking stellen aan de wetenschap; informatie voor codicilhouders en hun nabestaanden/gemachtigden