Veilig omgaan met cytostatica en uitscheidingsproducten in de thuissituatie; informatie voor de patiënt en betrokkenen