Verpleegkundig Consulenten Polikliniek Inwendige Specialismen - hiv/Infirmier(ière)s spécialisé en médecine interne - VIH(Franse vertaling)

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer