Follow Me polikliniek Aangeboren Aandoeningen

Het Follow Me programma is een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Vrouw-Kind van VUmc en AMC. Het programma richt zich op het uniformeren van poliklinische controlebezoeken van vrouwen en kinderen die in een van beide ziekenhuizen zorg (hebben) ontvangen.

Follow Me polikliniek Aangeboren Aandoeningen

Veel van onze patiënten komen regelmatig naar onze polikliniek voor een controlebezoek. Voorheen was vaak alleen de behandeld arts betrokken bij een controlebezoek. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van onze patiënten, gaan AMC en VUmc nu meer gebruik maken van de expertise van verschillende zorgverleners. Een multidisciplinair team van artsen, paramedici en verpleegkundigen van AMC en VUmc is daarom betrokken bij de poliklinische controles.

Follow Me polikliniek Aangeboren Aandoeningen

Op deze polikliniek zien wij kinderen die opgenomen geweest zijn in het Emma Kinderziekenhuis AMC of het VUmc, vanwege een van de onderstaande aangeboren aandoeningen:

  • slokdarmatresie
  • aangeboren longafwijkingen
  • gastroschisis
  • omphalocele
  • de ziekte van Hirschsprung
  • anusatresie
  • korte darmsyndroom
  • sacrococcygeaal teratoom

Download hier de folder voor informatie over een afspraak de Follow Me polikliniek Aangeboren Aandoeningen.

In onderstaand filmpje ziet u hoe een dag op de Follow Me polikliniek voor kinderen met aangeboren aandoeningen verloopt.

Het team

Het Follow Me programma is een initiatief van de divisiebesturen van de divisies Vrouw-Kind VUmc en AMC. Prof. dr. Jaap Oosterlaan is directeur van het Follow Me programma en drs. Nanette Stevens is projectmedewerker van Follow Me. Samen met prof. dr. Hans van Goudoever, voorzitter divisie Vrouw-Kind VUmc en AMC, en ir. Marijntje Wetzels, directeur bedrijfsvoering divisie Vrouw-Kind AMC, vormen zij de Follow Me stuurgroep.

De Follow Me polikliniek is een multidisciplinaire polikliniek. Naast allerlei medische (sub)specialismen en verpleegkundigen, worden waar nodig ook andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, logopedisten en psychologen ingezet om bij te dragen aan de best mogelijke zorg. Inmiddels is een start gemaakt met de inrichting van een Follow Me programma voor verschillende patiëntengroepen. Hieronder ziet u een overzicht van de zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers die betrokken zijn bij de opzet van de Follow Me polikliniek Aangeboren Aandoeningen.

Team Follow Me Aangeboren Aandoeningen

Dr. Roel Bakx Kinderchirurg AMC/VUmc
Dr. Diederik Bosman Kinderarts AMC
Prof. dr. Reinoud Gemke Kinderarts, hoogleraar Algemene Pediatrie VUmc
Edith Ekkerman Specialistische verpleegkundige, casemanager Follow Me VUmc
Dr. Mieke van Haelst Klinisch geneticus AMC
Dr. Lotte Haverman Psycholoog AMC
Prof. dr. Ernst van Heurn Kinderchirurg, hoogleraar Kinderchirurgie, hoofd afdeling Kinderchirurgie AMC/VUmc
Dr. Matthijs Oomen Kinderchirurg AMC/VUmc
Prof. dr. Jaap Oosterlaan Directeur Follow Me programma, hoogleraar Hersen en Gedrag bij Kinderen AMC/VUmc
Drs. Christien Sleeboom Kinderchirurg AMC/VUmc
Daniëlle Roorda arts-onderzoeker Follow Me kinderchirurgie AMC
Dr. Lideke van der Steeg Kinderchirurg AMC/VUmc
Dr. Merit Tabbers Maag-, darm-, lever-kinderarts AMC
Dr. Suzanne Terheggen-Lagro Kinderpulmonoloog AMC
Marijke Voskeuil Specialistische verpleegkundige, casemanager Follow Me AMC
Drs. Jessica Warnink-Kavelaars Kinderrevalidatiearts AMC
Dr. Michiel van Wijk Maag-, darm-, lever-kinderarts AMC
Marloes van den Bogaert & Sabine van Velsen Patiëntvereniging ziekte van Hirschsprung
Joost Jongejan Vereniging voor Ouderen en Kinderen met een Slokdarmafsluiting (VOKS)

link naar Follow Me polikliniek Intensive Care Kinderen