Onverbloemde beroepsziekte?

Veroorzaakt het inhoezen van snijbloemen de pijn in de schouder van een 42-jarige medewerkster van een glastuinbouwbedrijf? Omdat de bedrijfsarts denkt aan de beroepsziekte (a)specifieke schouderklachten, vraagt zij een werkplekonderzoek aan.

Hieruit blijkt dat gedurende een werkdag van 4 uur zo’n 400 keer de rechterarm boven schouderhoogte wordt geheven. Dit is een erkende risicofactor voor schouderaandoeningen. De medewerkster werkt 16 jaar bij een glastuinbouwbedrijf, waar snijbloemen geteeld worden. Zij heeft een vast contract voor 16 uur per week, verdeeld over drie dagen. Er is een koffiepauze. Haar belangrijkste taak is het inhoezen van de bloemen waarbij boven schouderhoogte wordt gereikt.

Ze komt bij de bedrijfsarts van Stigas met pijnklachten en functionele beperkingen aan haar rechterschouder. De pijnklachten waren in de loop van de tijd toegenomen. Eerder onderzoek dat de huisarts had laten uitvoeren, wees op een slijmbeursontsteking. De medewerkster kon haar rechterarm niet meer heffen. Er werd een fysiotherapeut en een orthopeed ingeschakeld en de medewerkster kreeg pijnstillers en injecties toegediend. Voor het ontstaan van de klachten, sportte de medewerkster geregeld, met name fitness. De medewerkster denkt zelf dat het door het werk is gekomen. Wat betreft andere mogelijk relevante factoren, is zij bekend met diabetes mellitus.

De bedrijfsarts wordt tijdens de verzuimbegeleiding geconfronteerd met een werknemer die nu wel zeer beperkt is geworden in het uitvoeren van haar eigen werk. Omdat de bedrijfsarts denkt aan de beroepsziekte (a)specifieke schouderklachten, vraagt zij een werkplekonderzoek aan. Bij Stigas is de werkgever daarvoor verzekerd.

Uit het werkplekonderzoek blijkt dat gedurende een werkdag van 4 uur zo’n 400 keer de rechterarm boven schouderhoogte wordt geheven. Dit is een erkende risicofactor voor schouderaandoeningen.

Alle andere blootstellingsrisico’s blijven binnen de grenswaarde (repeterende beweging, houding hand achter de romp, buitenwaarts draaien van schouder, kracht zetten, mini pauzes).

De bedrijfsarts heeft het idee dat het hier om een beroepsziekte gaat, hoewel bij deze casus geen sprake is van overschrijding van de blootstellingscriteria voor twee fysieke risicofactoren. Echter voor subacromiaal pijnsyndroom (SAPS), waaronder ook bursitis valt, is dagelijks werken met de hand op of boven schouderhoogte van meer dan 1uur per dag voldoende blootstelling om een beroepsziekte vast te stellen en te melden volgens de nieuwe beroepsziekteregistratietierichtlijn.