Diensten

Wat kunnen wij voor u doen?

Amsterdam UMC Conferences & Events biedt een volledige service en ondersteuning bij medische kennisoverdracht, in de vorm van congressen, conferenties, nascholingen, symposia en tentoonstellingen. We ondersteunen u bij:

Aanvragen offerte en werkwijze

Op basis van een intakegesprek ontvangt u een offerte. Na akkoord hierop, volgen de volgende acties:

 • Eerste inventarisatiegesprek en programmaopzet
 • Opzetten begroting
 • Opzetten planning
 • Overleg met organisatiecommissie
 • Uitvoering bijeenkomst
 • Afhandeling/eindafrekening
 • Evaluatie
Accreditatie
 • Advies over het aanvragen van accreditatie
 • Regelen van aanvraag en betaling
 • Verwerking van accreditatiepunten in GAIA, de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie
 • Uitreiking van (digitaal) certificaat
Abstract Handling
 • Opzet en coördinatie indienen abstracts
 • (Online) verzamelen, beoordelen en verwerken van abstracts
 • Berichtgeving naar indieners
 • Logistieke organisatie postersessie
 • Productie programmaboek, abstractboek en/of digitaal alternatief
Deelnemersregistratie
 • Gepersonaliseerde uitnodigingen en mailingen versturen naar doelgroep
 • Betrouwbare online betaalmogelijkheden
 • Verzorgen VISA Invitation Letters
 • Beantwoorden van vragen van deelnemers; mailbox op naam project
 • Afhandelen betalingen (iDeal, factuur, creditcard)
 • Online inzage in aantal deelnemers voor opdrachtgever
 • Produceren en leveren van badges, certificaten en deelnemerslijsten
 • Beheer van data volgens privacywetgeving (AVG)
Financieel Management
 • Opstellen en bewaken budget
 • Financiële administratie
 • Afhandelen betalingen (iDeal, factuur, credit card)
 • Advies en verzorgen aanvraag Voorfinancierings- en Garantiefonds (VGF)
Marketing en promotie
 • Begeleiding ontwerp, tekstredactie en (digitaal) drukwerk van communicatie-uitingen zoals uitnodigingen, advertenties, posters, brochures, programmaboek en abstractboek
 • Vervaardigen van een projectwebsite en/of congress app
 • Aanmaken persoonlijk project emailaccount
 • Advisering stemsystemen en andere innovatieve interactieve werkvormen
 • Inzet social media (Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook)
 • Publicatie in congreskalenders
 • Persberichten en -contacten
Onsite Management
 • Opstellen van een draaiboek
 • Coördinatie opbouw, inrichting en regie uitvoering
 • Ontvangst deelnemers en sprekers
 • Onsite registratie en betalingen
 • Begeleiding sprekers en sponsoren
 • Centraal aanspreekpunt
 • Verzorgen van catering
 • Regelen benodigde audiovisuele middelen
 • Inhuren beveiliging
 • Regelen van vervoer
Reis en verblijf congresdeelnemers
 • Boeken van hotelkamers in de gewenste klassen via een hotel reserveringsbureau
 • Coördinatie van de hotelkeuzes
 • Afhandeling van de gemaakte hotelreserveringen door een hotel reserveringsbureau
 • Regelen van vliegreis via reisbureau
Sponsoring en expositie
 • Opstellen van sponsormogelijkheden
 • Toepassen van geldende wet- en regelgeving, zoals CGR en GMH
 • Mailing potentiële sponsoren
 • Coördinatie gesponsorde onderdelen (advertenties, congrestassen, lanyards etc.)
 • Verkoop en indeling stands
 • Ontwerp expositieplattegrond
 • Vervaardigen manual m.b.t. technische informatie omtrent standbouw, aanleveren, opbouw, inrichting etc.
 • Communicatie en coördinatie met exposanten en sponsoren
 • Coördinatie ter plekke (op- en afbouw stands)
 • Aansturing standbouwer en overige toeleveranciers
 • Facturering en inning sponsorgelden
 • Projectwebsite met eigen logo, branding en domeinnaam is mogelijk