Fondsenwerving

Fondsenwerving door het AMC.

AMC Foundation

Wij werven giften voor veelbelovend experimenteel medisch onderzoek, waarvoor (nog) geen plaats is binnen de reguliere geldstromen. Zulk onderzoek wordt vrijwel altijd geïnitieerd door topspecialisten van het AMC. Meer informatie leest u op de website AMC Foundation.

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis

De allerkleinsten verdienen onze allergrootste aandacht en beste zorg. De Stichting Steun Emma ondersteunt goede faciliteiten voor kinderen en hun ouders, financiert onderzoek en helpt bij de psychosociale ontwikkeling van kinderen. De stichting helpt het Emma Kinderziekenhuis om elke dag een beter ziekenhuis te worden.

AMC Kunststichting

AMC kunststichting heeft als doelstelling de kunstcollectie van het AMC uit te breiden en hedendaagse kunst in de openbare ruimten van het AMC te presenteren. Daartoe ontplooit de kunststichting een aantal activiteiten om fondsen te verwerven. Meer informatie leest u op de website AMC Kunstcollectie.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: