AMC Kunststichting

De AMC Kunststichting heeft als doelstelling de kunstcollectie van het AMC uit te breiden en hedendaagse kunst in de openbare ruimten van het AMC te presenteren. Net zoals het AMC zich voortdurend ontwikkelt, ontwikkelt ook de collectie zich continu. Fondsenwerving speelt daar een niet onbelangrijke rol in.

De kunstcollectie vormt een wezenlijk onderdeel van de identiteit van het AMC, waarmee het zich nationaal en internationaal onderscheidt. Het kunstbeleid van het AMC spitst zich al sinds de bouw van het gebouw toe op het verfraaien van de afdelingen, werkkamers en openbare ruimten, om zo een prettig werkklimaat te scheppen voor patiënten en medewerkers. 

Wilt u de AMC-kunstcollectie, de presentatie en/of het onderhoud van de kunst ondersteunen? Dit kan op verschillende manieren. U bepaalt uiteraard zelf hoe en waaraan u doneert.

Culturele ANBI

De AMC Kunststichting is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Dat betekent dat de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling is, actief op cultureel gebied. We zijn erg blij met deze erkenning, die zowel voor donateurs als voor de stichting voordelen oplevert.

Donateurs van culturele ANBI’s genieten bijvoorbeeld een extra belastingvoordeel. Bovenop de aftrek die geldt voor een ANBI-status, geldt een extra giftenaftrek voor de culturele status. Wij informeren u hier graag verder over.

Daarnaast voorziet de culturele ANBI-status in andere directe belastingvoordelen. Zo betaalt de AMC Kunststichting bij erfenissen en andere schenkingen geen erf- of schenkbelasting. Met andere woorden: een geschonken bedrag kan volledig besteed worden aan het uitbreiden en presenteren van kunst in de openbare ruimten van het AMC.

Het RSIN-nummer of fiscaal nummer van de AMC Kunststichting is: 8054.15.646.

Zie ook de website van de Belastingdienst.

Schenken

Heeft u een specifieke wens of wilt u meer informatie over periodiek schenken, een fonds op naam of een nalatenschap, neemt u dan contact op met Sabrina Kamstra, via telefoonnummer: 020-56 633 32.

Direct doneren

U kunt ook direct een donatie overmaken op rekeningnummer: NL18 ABNA 0426 2332 74, t.n.v. AMC Kunststichting.

Iedere donatie, groot of klein, is bijzonder welkom. Wij willen onze donateurs daarvoor graag bedanken met een brief. Heeft u geen bedankbrief van ons ontvangen, dan zijn uw adresgegevens niet of niet correct doorgekomen bij de betaling. Stelt u alsnog prijs op een bedankbrief op prijs? Mail of bel ons dan gerust, via: kunstzaken@amsterdamumc.nl of: 020-56 63332.

Contact

Wilt u met ons in contact blijven? Stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar: kunstzaken@amsterdamumc.nl.

Organisatie

Bestuur AMC Kunststichting

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. T. van der Poll - voorzitter
  • Dhr. J.B. van Goudoever -lid, vanaf 30-06-2024;
  • Mw. Y. Koppelman - lid, vanaf 30-06-2024;

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. De directeur ontvangt geen vergoeding en heeft een dienstbetrekking bij het AMC als Hoofd Kunstzaken. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Jaarverslagen (downloads)