Het kunstopdrachtenbeleid waarmee het AMC zich onderscheidt, ontwikkelt zich voortdurend. De juiste kunst op de juiste plek, met als doel een aangename omgeving te creëren met goede en spraakmakende opdrachtkunst, passend in de collectie. Geen nieuwbouw, verbouw of herinrichting zonder binding met beeldende kunst.

Er is een schat aan ervaring opgedaan met het geven van opdrachten voor locaties, waar kunstopdrachten het verschil maken en een toegevoegde waarde hebben voor patiënt en medewerker. De drie kunstopdrachten in 2016 voor de Spoedeisende Hulp zijn daarvan een goed voorbeeld.

Lees meer