Dankzij bruiklenen van particuliere verzamelaars en met behulp van de zogeheten 1%-regeling (Carel Visser, Auke de Vries en de sgrafitto van Lex Horn) werd begin jaren tachtig van de vorige eeuw de basis gelegd voor de uitzonderlijke en omvangrijke kunstcollectie van het AMC.

Aanvankelijk verwierf het ziekenhuis vooral Nederlandse schilderkunst uit een recent verleden: de jaren vijftig, zestig en zeventig. Ruim vertegenwoordigd zijn bijvoorbeeld de perioden van Cobra, Materiekunst, Nulkunst en Nieuwe Figuratie. Langzaam maar zeker is de nadruk komen te liggen op de hedendaagse beeldende kunst. De ontwikkelingen op dat vlak worden door de afdeling Kunstzaken nauwgezet en over de volle breedte op de voet gevolgd. Lees meer