Sjoerd Knibbeler

Current Study #3

2013

Foto

120 x 95 cm

Aanwinst 2015

Hoe fotografeer je de wind? Een onmogelijke opgave, natuurlijk. En toch is Sjoerd Knibbeler (1981) er in zijn doorlopende serie Current Study in geslaagd. Hoe, vraagt u zich af? Welnu, de kunstenaar knipte flarden uit een groot afdekzeil en plakte die vervolgens – maar dan op andere plekken – weer aan elkaar vast tot een soort enorme in elkaar gedraaide ballon. Die ballon spijkerde hij aan de grond om vervolgens de wind te simuleren door er met een bladblazer van onderen lucht in te blazen tot het ding vol zat. Daarna maakte hij snel zijn foto. Knibbeler concentreert zich in zijn werk op het zichtbaar maken van onzichtbare natuurlijke fenomenen zoals, inderdaad, de wind, de beweging van lucht en klimatologische omstandigheden. In kortstondige proeven simuleert hij tornado’s, vangt hij luchtstromen en laat hij zelf gevouwen papieren modellen rondvliegen. Het visuele resultaat van al dat geëxperimenteer is, zoals we zien op de foto Current Study #3 (2013), fáscinerend. Want wanneer zie je nou iets dat niet kúnt zien? It’s magic!