Ellen Kooi

Oosterplas-Cairn

2018

Diasec

80 x 142,5 cm

Aanwinst 2020

Collectie AMC, Amsterdam UMC

Ellen Kooi fotografeert herkenbare landschappen. Het is het pad waar je ooit gewandeld denkt te hebben of het meer dat je vanuit een treinraampje zag. Maar de aanwezigheid van een persoon op een bepaalde plek of een specifieke lichtinval prikkelen de fantasie. Het landschap krijgt een toverachtige sfeer, het bospad lijkt het laatste aan de rand van het bestaan. Het werk van Kooi kenmerkt zich door fotografische landschappen waarin een persoon of een groep mensen als een acteur in een vertelling lijkt te figureren. De verbinding tussen de persoonlijke belevingswereld en elementen uit de natuur zijn realistisch, soms surrealistisch, weergegeven. Kooi's voorliefde voor regie is onmiskenbaar in elke foto aanwezig. En dat is ook niet gek, want ze is haar carrière begonnen als theaterfotograaf.