Locatie AMC

Deze informatie gaat over locatie AMC. Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: Plan mijn bezoek, locatie VUmc/De Boelelaan

Stiltecentrum

Het Stiltecentrum aan het centrale plein staat open voor iedereen die behoefte heeft aan een moment van stilte. U kunt er terecht voor overpeinzing, gebed, meditatie, of om zomaar even in alle rust te zitten.