Aanmeldformulier

Door dit formulier in te vullen kunt u aangeven dat u geïnteresseerd bent om mee te doen. Na het invullen controleren wij uw gegevens en versturen wij u extra informatie over wat de studie inhoudt. Pas nadat u die informatie heeft doorgelezen en heeft ondertekend, doet u mee aan deze studie. U kunt altijd besluiten dat u niet (meer) mee wilt doen.

  1. Selectievragen
  2. Uw gegevens
  3. Medische vragen
  4. Controle
  5. Afronding
Selectievragen
De onderstaande vragen zijn bedoeld om te bepalen of u mee kunt doen met deze studie.