Veelgestelde vragen

Met behulp van de veelgestelde vragen kunt u snel een antwoord vinden op uw vragen.

Vragen over deelname aan de studie

Uitleg
Klik op de vraag voor het antwoord.
Wat houdt meedoen met het onderzoek voor mij in?

Voor dit onderzoek willen wij uw bloed testen op antistoffen tegen corona. Dit doen wij met vingerpriksets die wij naar u opsturen en waarmee u zelf thuis uw bloed kunt afnemen. Daarnaast sturen wij u vragenlijst per email die u op het internet kan invullen.

Moet ik voor dit onderzoek naar het ziekenhuis komen?

Nee, voor dit onderzoek hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen. Wij willen bloed onderzoeken op antistoffen tegen corona, dit doen wij door u per post een vingerprikset te sturen waarmee u zelf thuis bloed kunt afnemen. Vragenlijsten voor de studie kunt u via internet invullen.

Wij nodigen wel een selecte groep mensen uit voor uitgebreidere bloedafnames in het ziekenhuis en tegelijkertijd een vaccinatie. Als u in deze groep past wordt u door ons benaderd. U hoeft hiervoor niet zelf met ons contact op te nemen. Deze groep selecteren wij op basis van aandoening en medicatie.

Krijg ik een vaccin van het onderzoeksteam als ik meedoe aan de studie?

Nee, in principe wordt iedereen in ons onderzoek door de rijksvaccinatiecampagne gevaccineerd. Dit kan de GGD, de huisarts of een ziekenhuis zijn. Alle studiehandelingen vinden dan thuis plaats.

Wij nodigen wel een selecte groep mensen uit om door ons gevaccineerd te worden. Als u in deze groep past wordt u door ons uitgenodigd. Deze groep selecteren wij op basis van aandoening en medicatie.

Hoe kan ik mij aanmelden voor het onderzoek?

Als u een uitnodiging heeft ontvangen kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier op deze website, of ons een email sturen dat u geïnteresseerd bent. Wij zullen u dan per post meer informatie over de studie toesturen. Hier zit een toestemmingsformulier bij, u doet pas mee als u deze invult en terugstuurt. 

Ik wil niet gevaccineerd worden, kan ik dan meedoen aan het onderzoek?

Ja, dit kan. Wij zoeken ook deelnemers die zich niet willen laten vaccineren. Mocht u op een later moment toch besluiten dat u gevaccineerd wil worden dan kunt u gewoon mee blijven doen met het onderzoek.

Kan ik meedoen met de studie als ik geen uitnodiging heb ontvangen?
Nee, helaas is dat niet mogelijk..
Kan ik meedoen aan de studie als ik een infectie met het coronavirus heb gehad?

Ja, wij zoeken ook deelnemers die een infectie met het coronavirus hebben gehad.

Kan mijn partner ook gevaccineerd worden voor het onderzoek?

Nee, helaas is dat niet mogelijk.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt maximaal 18 maanden (anderhalf jaar).

Kan ik een vergoeding krijgen voor deelname aan het onderzoek?

Deelname is vrijwillig, hier staat geen vergoeding tegenover. Als u voor de studie naar Amsterdam UMC, locatie AMC moet reizen, bijvoorbeeld omdat u van ons bent uitgenodigd voor de groep die wij zelf vaccineren, dan kunt u wel een reiskostenvergoeding aanvragen door ons een e-mail te sturen.

Hoe kan ik stoppen met het onderzoek?

Deelname is vrijwillig, u kunt te allen tijde stoppen met het onderzoek. Wij willen u wel vragen dit bij ons te melden.

Kan ik aan deze studie deelnemen als ik al gevaccineerd ben?
Ja, als uw tweede vaccinatie minder dan twee weken geleden is kunt u nog meedoen. Wij streven ernaar om van iedereen ook de antistoffen tegen corona te meten vóór de eerste vaccinatie. Gezien het grote aantal mensen dat al (net) is gevaccineerd accepteren wij het ook als u net gevaccineerd bent. Wel willen wij dan de eerstvolgende antistoffen meting snel doen, namelijk op vier weken na uw eerste vaccinatie. U kunt ook nog meedoen als u al gevaccineerd bent meer dan twee weken geleden maar voor onderzoek in Reade, Amsterdam UMC locatie VUmc of AMC, antistoffen tegen het coronavirus heeft laten bepalen in het kader van wetenschappelijk onderzoek in de drie maanden voor uw eerste vaccinatie.
Hoe is de studie opgebouwd?

Deelnemers vingerpiksets (+vragenlijsten, deze krijgt u via de mail gestuurd)

 • Start: Vingerprikset nul meting (thuis)
 • Dag 1: Vaccinatie 1
 • Dag 28: vingerprikset (thuis)
 • Vaccinatie 2 is afhankelijk van type vaccinatie (GGD/huisarts)
 • Dag 28 na vaccin 2: vingerprikset (thuis)
 • 1 jaar: vingerprikset (thuis)

Deelnemers vaccinatie + bloedafname + vingerpriksets (+vragenlijsten, deze krijgt u via de mail gestuurd)

 • Dag 1: Vaccinatie 1+ bloedafname (locatie AMC)
 • Dag 7: bloedafname alleen voor COVID positieven (locatie AMC)
 • Dag 28: vingerpriksetje (thuis)
 • Week 6: vaccinatie 2 + bloedafname (locatie AMC)
 • Week 7: bloedafname alleen voor COVID positieven (locatie AMC)
 • Week 10: vingerprikset (thuis)
 • 1 jaar: vingerprikset (thuis)

Vragen als u meedoet aan de studie

Uitleg
Klik op de vraag voor het antwoord.
Kunnen de bloedafnames ook gedaan worden in een ziekenhuis of bij de huisarts in plaats van met de vingerprikset?

Nee, dit is niet mogelijk. Als u problemen heeft met het afnemen van bloed via een vingerprik kunt u eventueel vragen of de doktersassistente van uw huisarts u kan helpen.

Hoe kan ik jullie laten weten wanneer ik gevaccineerd word?

Het is erg belangrijk dat we zo snel mogelijk weten wanneer u gevaccineerd wordt. Als u meedoet aan de studie krijgt u van ons na de eerste vragenlijst een email met een link waarin u uw vaccinatiedatum en type kunt invullen. U kunt eventueel ook alvast een email naar ons sturen als u op korte termijn wordt gevaccineerd. Als uw vaccinatiedatum verandert kunt u dat ook aan ons doorgeven.

Moet er bloed worden afgenomen voordat ik mijn eerste vaccinatie krijg?

Ja, het is van belang om voorafgaand aan de eerste vaccinatie in het bloed te onderzoeken of u al antistoffen heeft tegen het Corona virus. We doen dit door een prikset naar u op te sturen. Hiermee kunt u zelf wat bloed kan afnemen en terugsturen naar ons. Mocht dit net niet lukken dan kan u uiterlijk een dag na uw eerste vaccinatie nog de vingerprik afnemen.

Wanneer moet ik de tweede en derde vingerprikset gebruiken?

Als u de vaccinatiedatum aan ons heeft doorgegeven sturen wij u op het juiste tijdstip een tweede vingerprikset op voor na de eerste vaccinatie. De tweede vingerprikset is bedoeld voor 28 dagen (vier weken) na uw eerste vaccinatie, dit is dus vóór uw tweede vaccinatie.

Als u ook de tweede vaccinatie datum (indien van toepassing) aan ons heeft doorgegeven sturen wij u op het juiste tijdstip een derde vingerprikset op voor na de tweede vaccinatie. De derde vingerprikset is bedoeld voor 28 dagen (vier weken) na uw tweede vaccinatie.

Krijg ik de uitslag van mijn antistoffen?
Ja, dit kan wel enige tijd duren omdat er veel antistoffen gemeten moet worden.
Wat moet ik doen als ik bijwerkingen of klachten heb na de vaccinatie?

Als u klachten of bijwerkingen na een vaccinatie heeft vragen wij u om dit met uw eigen arts te bespreken. Vanuit dit onderzoek sturen wij u vragenlijsten om bijwerkingen bij te houden in de eerste 7 dagen. Als er zich ernstige bijwerkingen hebben voorgedaan willen wij u vragen om dit op een later tijdspunt ook aan ons door te geven. Zo kunnen wij alle gegevens goed verzamelen.

Ik heb geen uitslag van mijn antistoffen ontvangen, wanneer kan ik een uitslag verwachten?

Helaas is het mogelijk dat wij een vingerprikset niet juist hebben ontvangen of dat er bijvoorbeeld te weinig bloed in zat. Neem contact met ons op, dan kunnen wij u een nieuwe vingerprikset toe sturen.

Ik heb geen mobiele telefoon, hoe ontvang ik de uitslagen van mijn antistoffen?

We sturen u de uitslag per post.

Ik heb per ongeluk het SMSje met de uitslag van de antistoffen verwijderd van mijn telefoon voordat ik deze heb gelezen, wat moet ik nu doen?

Stuur ons een email met deze informatie inclusief uw 06-nummer, dan zullen wij zorgen dat u de uitslag opnieuw ontvangt.

Ik begrijp uit een mail dat er wel antistoffen in mijn bloed zijn gemeten, maar ik krijg een SMS met een ander getal. Waar moet ik vanuit gaan?

In de brief die u via de email heeft ontvangen kan staan: “Voor het onderzoek ‘T2B! Immuniteit tegen SARS-CoV-2’ hebben we antistoffen tegen het coronavirus in uw bloed gemeten nadat/voordat u volledig gevaccineerd bent”. De email die u heeft ontvangen is een algemene mail die naar alle deelnemers is gestuurd, hier staat geen uitslag in maar is alleen informatief. Uw individuele uitslag hebben we via de SMS gedeeld.

Ik heb tweemaal een uitslag ontvangen van u, hoe moet ik deze interpreteren?

In de SMS staat een datum, aan de hand daarvan kunt u afleiden of de uitslag is van voor of na uw vaccinaties.

Er staat vermeld dat er bij een getal van 4 of hoger wel antistoffen tegen het coronavirus zijn aangetroffen, mijn getal is vele malen hoger, klopt dit wel?

Het getal dat u in de SMS heeft ontvangen klopt. Het getal 4 is de ondergrens. Een getal boven de 4 betekent het dus dat de vaccinaties ervoor gezorgd hebben dat u duidelijk antistoffen heeft aangemaakt. We weten nog niet goed wat de hoogte van antistoffen betekent in termen van meer of minder bescherming tegen het virus. Deze uitslag betekent dan ook niet dat u zich niet meer aan de corona regels moet houden. Op dit moment kunnen we daarom alleen zeggen dat er antistoffen zijn. We verwachten wel dat er in de komende tijd beter bekend zal worden wat de hoogte betekent.

Mijn uitslag is 0.1. Betekent dit dat ik niet beschermd ben tegen het coronavirus?

Als het getal in de SMS lager is dan 4 betekent dit dat er geen antistoffen tegen het coronavirus in uw bloed aanwezig waren, wat een negatieve uitslag genoemd wordt. Deze uitslag betekent dat het vaccin het immuunsysteem niet genoeg heeft aangezet om antistoffen aan te maken. Negatief kan zijn: helemaal geen, of te weinig om met de huidige test te ontdekken. Naast antistoffen zijn er gelukkig ook nog andere onderdelen van het afweersysteem om het coronavirus te bestrijden. Het is echter mogelijk dat u onvoldoende beschermd bent tegen corona of het krijgen van een ernstige vorm ervan.

Hoeveel moeten mijn antistoffen zijn gestegen door de vaccinatie?

Mogelijk heeft u van ons ook gehoord hoeveel antistoffen u had voordat u werd gevaccineerd. We weten nog niet goed wat de hoogte van antistoffen betekent in termen van meer of minder bescherming tegen het virus.

Kan ik mijn uitslag vergelijken met andere antistoftesten tegen het Coronavirus?

Nee, dit kan niet. Elke test is weer anders en geeft andere waarden. De test die bij u is uitgevoerd is gedaan in het kader van wetenschappelijk onderzoek en niet in het kader van patiëntenzorg.

Kom ik in aanmerking voor een derde vaccinatie?
De beslissing of u in aanmerking komt voor een derde vaccinatie staat los van antistoffen. De overheid heeft bepaald dat bepaalde groepen mensen met een ernstige afweerstoornis in aanmerking komen voor een derde prik. Als u hiertoe behoort ontvangt u een uitnodiging van uw behandelend arts.

Staat uw vraag er niet bij?