FAQ alliantie Huisartsgeneeskunde

Op deze pagina vind je een groot aantal vragen en antwoorden die betrekking hebben op het samenwerken en samengaan van de afdelingen Huisartsgeneeskunde van het AMC en het VUmc.

Komt er één afdelingshoofd per 1 januari 2020?1

Ja, het is de bedoeling dat er één afdelingshoofd komt, maar niet per 1 januari 2020. Er ontstaat een vacature voor afdelingshoofd bij VUmc omdat Henriëtte van der Horst per 1-11-2019 stopt. Deze nieuwe persoon wordt uiteindelijk afdelingshoofd van beide locaties. Totdat dit een feit is neemt Ferry Bastiaans bij VUmc als waarnemend afdelingshoofd voorlopig de taken over van Henriëtte van der Horst. Pas als er één afdeling Huisartsgeneeskunde is gevormd, komt er één afdelingshoofd. Dat is naar verwachting niet eerder dan mei 2020.

Waar wordt de nieuwe gefuseerde afdeling Huisartsgeneeskunde gehuisvest?

In principe is de gehele divisie Eerstelijnszorg, Public Health en Methodologie en dus ook de afdeling Huisartsgeneeskunde ingetekend op de VU. Huisvesting is één van de dingen waar de werkgroep een voorstel voor gaat doen. Voor het Bachelor- en Masteronderwijs is er het logistieke dilemma dat er op beide locaties onderwijs wordt gegeven en de faculteiten ook verbonden zijn aan twee verschillende universiteiten. Voor hen moet er bijvoorbeeld gelegenheid blijven om het onderwijs op het AMC te kunnen uitvoeren en mogelijk moeten hier dus ook (flex)werkplekken voor worden gecreëerd.

Zijn er voorbeelden van andere vakgroepen die op beide locaties werkzaam blijven (bijvoorbeeld kindergeneeskunde en neonatologie) en daar verschillende onderdelen uitvoeren?

In principe wordt iedere afdeling op één locatie ingetekend, maar er blijven natuurlijk altijd werkzaamheden die op de andere locatie uitgevoerd worden. In het te ontwikkelen voorstel mogen wij ook aangeven wat we ‘aan de andere kant van de Amstel’ nog zouden willen of nodig hebben.

Wie zitten er in de werkgroep Inrichting afdeling Huisartsgeneeskunde?

De werkgroep is samengesteld uit leden van de MT's van het AMC en het VUmc en wel zo dat alle secties vertegenwoordigd zijn. Van de VU zijn dat Marcel Reijnders, Ferry Bastiaans, Ruud Stam en Nettie Blankenstein. Van ons zijn dat Henk van Weert, Ursula de Jonge Baas en Nynke van Dijk..

Heeft deze werkgroep een concrete opdracht meegekregen of komt het meer neer op "ontdekken wat er samen gedaan kan worden"?

In principe is de opdracht om te komen tot één gezamenlijke afdeling Huisartsgeneeskunde. We hebben echter zelf nog invloed op (1) de wijze waarop we dit gaan doen, (2) de fasering en (3) waar we dit gaan doen. Met deze opdracht gaat de werkgroep Inrichting afdeling Huisartsgeneeskunde aan de slag.

Wat merken we de komende tijd van de werkzaamheden van de werkgroep?

Er zal door MT-leden en teamleiders input worden verzameld bij de medewerkers. Ook komen er in oktober nog twee nieuwe sessies (een op elke locatie) waar alle werkgroepleden aanwezig zullen zijn en waar gelegenheid is om vragen te stellen.

Hoe zit het met de plannen van de andere afdelingen binnen de divisie Eerstelijnszorg, Public Health en Methodologie, op welke manier komen al deze plannen samen?

De hele divisie is ingetekend in de VU. De plannen van de werkgroepen van de verschillende afdelingen komen samen in het divisiebestuur. Uiteindelijk krijgen alle plannen een plaats in een concept reorganisatieplan. Dit moet worden voorgelegd aan de medewerkers, die 14 dagen de tijd krijgen om te reageren. Vervolgens gaat het plan voor een check naar HR en Financiën. Uiteindelijk gaat het definitieve plan naar de Raad van Bestuur. Deze vraagt advies aan de OR en hierna volgt een definitief besluit.

Wat gebeurt er met de sectie Medische Ethiek?

Onze sectie Medische Ethiek wordt afgesplitst van Huisartsgeneeskunde en verhuist naar de afdeling Ethiek en Recht. Zij vallen onder dezelfde divisie en gaan dus ook naar de Boelelaan. We streven daarbij wel naar een blijvende, intensieve samenwerking. Er zijn medewerkers, met name ondersteuners, die werkzaamheden uitvoeren voor verschillende secties. Die zullen op zeker moment overgeheveld worden. Wanneer dit zal gaan spelen weten wij op dit moment niet. Voor de afdeling Ethiek en Recht geldt een zelfde proces van plannen opstellen voor de inrichting van de nieuw te vormen afdeling.

Stel dat ik over enige tijd als promovendus met de afdeling naar VUmc verhuis, promoveer ik dan wel gewoon aan de UvA?

Ja, daar verandert niets aan.

Wat gebeurt er met docenten die onderwijs geven in de basis?

Dat blijven ze gewoon doen. Hier in het AMC.

Waar komt de haast vandaan waarmee alles plotseling lijkt te geburen?

Er heeft zich inderdaad een versnelling voorgedaan in het proces. Wij weten niet wat daar de oorzaak van is. Wat wij wel prettig vinden is dat wij nu veel meer het gevoel hebben dat wij zelf de regie in handen hebben, waar dat tot deze zomer op een ander bestuursniveau lag. Het gaat nu weer over de dingen waar wij vanaf weten en goed in zijn: ons eigen werk en de inrichting daarvan.

Wat betekent dit voor de onderzoekslijnen: zijn er consequenties?

De eerste jaren verwachten we weinig veranderingen, aangezien de lijnen van VU en AMC elkaar nauwelijks overlappen. Het is de bedoeling dat we naar 6 onderzoekslijnen gaan: ouderenzorg, diabetes en adipositas, Soma en Psyche (alle drie VU) en hart-en vaatziekten, oncologie en Onderzoek van Onderwijs (alle drie AMC). ook zal er altijd ruimte blijven voor losstaande projecten (door ons altijd de WDW-lijn, ‘Wat dokters willen’, genoemd). Het is mogelijk dat hierin in de toekomst verandering wordt aangebracht, maar dat is eigenlijk niet anders dan wanneer AMC en VUmc afzonderlijk van elkaar zouden blijven bestaan.