Prof. PhD J. Legemaate publications

foto

Publications Prof. PhD J. Legemaate

Position
Full Professor
Main activities
Education, Research, Other
Specialisation
Health Law
Focus of research

The focus of my research is on the legal issues in relation to health care (rights of patients, regulation of the quality of care, legal aspects of euthanasia, evaluation of legislation).

2019

 • Legemaate Johan Aanpassingen van het medisch tuchtrecht Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2019;163 (Januari 3):1-4
 • Veerman M. M., van der Woude L. A., Tellier M. A., Legemaate J., Scheltinga M. R., Stassen L. P. S., Leclercq W. K. G. A decade of litigation regarding surgical informed consent in the Netherlands Patient education and counseling 2019;102 (2):340-345 [PubMed]
 • Legemaate Johannes Afscheid van de Wet Bopz: wat staat ons te wachten? Redactioneel Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2019;43 (5):319-321
 • Legemaate Johannes Annotatie Rechtbank Den Haag 10 oktober 2018 (onrechtmatig handelen Inspectie voor de Gezondheidszorg), m. nt. prof. mr. J. Legemaate Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2019;43 (2):168-176
 • Legemaate Johannes Annotatie Rechtbank Rotterdam 16 mei 2019 (val uit ziekenhuisbed; calamiteitenmelding), m.nt. prof. mr. J. Legemaate Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2019;43 (5):420-426
 • Legemaate Johannes De toegang tot het medisch tuchtrecht Ars Aequi 2019;april:317-322
 • van Dalen A. S. H. M., Legemaate J., Schlack W. S., Legemate D. A., Schijven M. P. Legal perspectives on black box recording devices in the operating environment British journal of surgery 2019;106 (11):1433-1441 [PubMed]
 • de Jong Judith, Kroneman Madelon, Fermin Alfons, Legemaate Johannes, Widdershoven Guy, Hansen Johan, van Esch Thamar, van Dijk Liset Maatregelen om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen: Een verkenningUtrecht: Nivel; 2019. 96p. ISBN 9789461225962
 • Legemaate Johannes Noot bij Wet Bopz Hoge Raad (Civiele Kamer) 1 februari 2019, nr. 18/04083 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2019;40 (345):5587
 • Legemaate Johannes Noot bij Wet Bopz Hoge Raad (Civiele Kamer) 21 september 2018, nr. 18/01764 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2019;18 (155):2560-2562
 • Legemaate Johannes Noot bij Wet Bopz. Klachtzaak. Hoge Raad (Civiele Kamer) 9 november 2018, nr. 18/02029 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2019;19 (161):2683-2684
 • Legemaate Johannes Noot bij Wet Bopz. Machtiging tot voortgezet verblijf. Hoge Raad (Civiele Kamer) 28 juni 2019, nr. 18/05030 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2019;41 (355):5790-5791
 • Legemaate Johannes Noot bij Zorgverzekering Hoge Raad (Civiele Kamer) 7 juni 2019, nr. 18/01293 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2019;40 (346):5635-5637
 • Legemaate Johannes Noot bij Zorgverzekeringswet Hoge Raad (Civiele Kamer) 30 maart 2018, nr. 16/03564 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2019;10 (80):1373-1374

2018

 • Legemaate J. Aanpassingen van de WGBO Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2018;42 (6):556-564
 • Ploem M. C. , Legemaate J. Derde evaluatie Euthanasiewet en de afhandeling van 'onzorgvuldig zaken' door het OM Nederlands Juristenblad 2018;25 (18):1278-1284
 • Ploem M. C. , Woestenburg N. O. M., van de Vathorst S., Gevers J. K. M., Legemaate J. Derde evaluatie van de WMO: hoe lang kan de wet nog mee? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2018;42 (6):544-555
 • Ploem Corrette C., Woestenburg N. O. M., Floor T., van de Vathorst S., Geertsema B., Legemaate Johannes, Gevers JKM Derde Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensenDen Haag: Zon-Mw; 2018. 255p. ISBN 9789057631535
 • Legemaate J. De wilsbekwame patiënten en zijn mentor of curator Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2018;42 (1):49-54
 • Laarman B.S., Akkermans A. J. , Legemaate J., Bouwman R. , Friele R. Ervaringen met de organisatie van een OPEN beleid in Nederlandse ziekenhuizen: Verslag en resultaten van handelingsonderzoekAmsterdam: Vrije Universiteit; 2018. 66p. ISBN 9789461225337
 • Legemaate J. Gezondheidsrecht Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2018;2:93-101
 • Legemaate J. 'Just culture' en het afleggen van verantwoording Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2018;42 (2):107-108
 • Legemaate J. Noot bij Elektronisch patiëntendossier (Doorstartmodel) gebaseerd op toestemming patiënt - Hoge Raad (Civiele Kamer) 1 december 2017, nr. 16/03434 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2018;17:2558-2590
 • Legemaate J. Noot bij Medische Aansprakelijkheid; beroepsfout gynaecoloog? Hoge Raad (Civiele Kamer) 16 maart 2018 nr. 17/00173 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2018;46 (423):6759-6761
 • Stolper C. F. , Legemaate J., Dinant G. J. Pluis/niet pluis tuchtrechtelijk gewogen Bijblijven 2018;34 (1):54-58
 • Legemaate J. Rechtstekorten in het gezondheidsrecht Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2018;42 (3):193-203
 • de Bruijn Maria Elisabeth Regulering van reclame voor receptgeneesmiddelenAmsterdam: Boom Juridische uitgevers; 2018. 1084p. ISBN 9789462904743. [UvA Dissertations Online] Universiteit van Amsterdam. (Supervisors: Legemaate J., Leufkens H. G. M.)
 • Legemaate Johan The rights of involuntarily admitted psychiatric patients: European Developmentsin: Involuntary Detention and Therapeutic Jurisprudence: International Perspectives on Civil Commitment. Taylor and Francis; 2018. p. 75-91, ISBN 9780754622666
 • Legemaate Johan Wetgeving betreffende gedwongen zorg: een complex gebeurenin: Ferry de Jong, Marieke Liem, Jos van Mulbregt, editors. Daad, dader en deskundige. Den Haag: Boom Juridische uitgevers; 2018. p. 349-358, ISBN 9789462905283
 • Legemaate J. Wijzigingen in het wettelijk tuchtrecht voor hulpverleners in de gezondheidszorg Tijdschrift Tuchtrecht 2018;2 (4):19-25

2017

 • Laarman Berber, Akkermans Arno, Friele Roland, Legemaate Johan 'Ask, don't assume'!: Actuele inzichten in de organisatie van openheid na een medisch incident KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg 2017;2 (2):24-26
 • Onwuteaka-Philipsen Bregje, Legemaate Johan, van der Heide Agnes, van Delden Hans, Evenblij K., El Hammoud Inssaf , Ploem Corrette, Pronk Rosalie, van de Vathorst Suzanne, Willems Dick Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdodingDen Haag: Zon-Mw; 2017. 332p. ISBN 978 90 576 31481 (Reeks evaluatie regelgeving; 40)
 • Legemaate Johannes Een verzoek om levensbeëindiging van een psychiatrische patiëntin: Laura De Vito, editors. 15 jaar euthanasiewet. Amsterdam: Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE); 2017. p. 71-80, ISBN 9789492174055
 • Leenen H.J.J., Dute J. C. J., Gevers JKM, Legemaate J., Groot G. R. J., Gelpke M.E., de Groot E.J.C. Handboek gezondheidsrecht Boom Juridische uitgevers; 2017. 881p. ISBN 9789462902435
 • Legemaate J., Ploem M. C., Pronk R., van de Vathorst S. Het functioneren van de toetsingscommissie euthanasie Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2017;41 (4-5):342-350
 • Legemaate J. ‘Just culture’: juridische mogelijkheden en grenzen Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2017;161:D1725 [PubMed]
 • Laarman B., Akkermans A., Friele R., Legemaate J. , Bouwman R. Leernetwerk OPEN legt de basis: Calamiteitenrapportages delen met de patiënt? Kwaliteit in Zorg 2017;26 (5):3
 • Legemaate J. Noot bij Kort geding. Verplichting huisartsencoöperatie om huisarts aan wie voorwaardelijke tuchtmaatregel is opgelegd toe te laten tot waarnemingsdiensten? Hoge Raad (Civiele Kamer) 28 oktober 2016, nr. 15/04482. Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2017 (38):5103-5104
 • Legemaate J. Noot bij Wet Bopz. Klachtzaak over beslissing dwangbehandeling (dwangmedicatie): Hoge Raad (Civiele Kamer) 14 oktober 2016, nr. 16/01565 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2017 (25):3549-3550
 • Legemaate J. Noot bij Wet Bopz. Machtiging tot voortgezet verblijf. Hoge Raad (Civiele Kamer) 25 november 2016, nr. 16/04137 en 16/03895 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2017 (25):3563-3564
 • van Dalen Anne S. H. M., Legemaate Johannes, Schijven Marie-Elisabeth P. Video and medical data recording in the operating room; the current legal framework outlined Surgical endoscopy 2017;31 (Suppl. 2):S56
 • Schijven M. P., Legemate D. A., Legemaate J. Video- en dataregistratie op de operatiekamer Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2017;161:D1655 [PubMed]

2016

 • Legemaate Johan, Widdershoven Guy Basisboek Ethiek & Recht in de gezondheidszorgAmsterdam: Boom; 2016. ISBN 9789461055361
 • Leclercq Wouter K. G., Sloot Sarah, Keulers Bram J., Houterman Saskia, Legemaate Johan, Veerman Margot, Thomas Leslie, Scheltinga Marc R. Challenging the knowledge base and skillset for providing surgical consent by orthopedic and plastic surgeons in the Netherlands: an identified area of improvement in patient safety Patient safety in surgery 2016;10:21 [PubMed]
 • Legemaate Johan De huisarts en de abortuspil: een grens over? Ars Aequi 2016;65 (11):887-892
 • Legemaate J. De wilsbekwaamheid van minderjarige patiënten Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2016;38 (6):134-138
 • Legemaate J. De Wkkgz over kwaliteit van zorg Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016;40 (2):53-61
 • Legemaate Johan Een inleiding over het rechtin: Johan Legemaate, Guy Widdershoven, editors. Basisboek Ethiek & Recht in de gezondheidszorg. Amsterdam: Boom; 2016. p. 25-33, ISBN 9789461055361
 • Spoelder Ed, Legemaate Johan, Hoogerwerff Nico, Scheffer Gert Jan Expertise traumaheli kan waardevol zijn op SEH: Afspraken nodig over plaats traumahelikopter in zorgproces Medisch contact 2016;71 (31/32 (4 augustus)):22-24
 • Legemaate J. Het levenstestament en zorgbeslissingen Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2016;147 (7126):912-917
 • Legemaate Johan, Weidema Froukje Kwaliteit van zorgin: Johan Legemaate, Guy Widdershoven, editors. Basisboek Ethiek & Recht in de gezondheidszorg. Amsterdam: Boom; 2016. p. 199-220, ISBN 9789461055361
 • Legemaate J. Noot bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 29 april 2014, nr. 52019/07: ECLI:NL:XX:2014:792 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2016 (16/17):2279-2281
 • Legemaate J. Noot bij Hof van Justitie van de Europese Unie 29 april 2015, nr. C-528/13,: ECLI:EU:C:2015:288 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2016 (10):1171-1173
 • Legemaate J. Noot bij Hoge Raad (Civiele Kamer) 20 november 2015, nr. 15/03177: ECLI:NL:HR:2015:3335 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2016 (18):2605
 • Legemaate J. Noot bij Hoge Raad (Civiele Kamer) 20 november 2015, nr. 15/03857: ECLI:NL:PHR:2015:2279 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2016 (18):2614-2615
 • Legemaate J. Noot bij Hoge Raad (Civiele Kamer) 2 september 2016, nr. 16/01455: ECLI:NL:HR:2016:2016 Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2016 (49):6329-6330
 • Legemaate J. Noot bij Hoge Raad (Civiele Kamer) 6 november 2015, nr. 14/03436: ECLI:NL:HR:2015:3241 (VGZ cs/Nutricia cs) Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2016 (49):6313-6313
 • Legemaate Johan, Widdershoven Guy Omgaan met incidenten en klachtenin: Johan Legemaate, Guy Widdershoven, editors. Basisboek Ethiek & Recht in de gezondheidszorg. Amsterdam: Boom; 2016. p. 221-239, ISBN 9789461055361
 • Laarman B.S., Akkermans A. J., Friele R., Legemaate J. OPEN en eerlijke omgang met klachten en incidenten in de zorg: Verslag van het eerste jaar van leernetwerk OPEN Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2016 (4):79-87
 • Legemaate Johan Openheid over medische fouten vereist beleid Nederlands Juristenblad 2016;91 (2 (15 januari)):115-116
 • Laarman B. S., Bomhoff M. C., Friele R., Akkermans A. J., Legemaate J. OPEN: open en eerlijke omgang na klachten en incidenten in het ziekenhuis: Schriftelijk verslag van project OPENUtrecht: Nivel; 2016. 58p. ISBN 9789461223869
 • Legemaate Johan, Widdershoven Guy Organisatie van zorgin: Johan Legemaate, Guy Widdershoven, editors. Basisboek Ethiek & Recht in de gezondheidszorg. Amsterdam: Boom; 2016. p. 183-198, ISBN 9789461055361
 • Legemaate J. Patients' rights relating to patient safetyin: João Loureiro, André Dias Pereira, Carla Barbosa, editors. Direito da Saúde. Almedina; 2016. p. 7-26, ISBN 978-972-40-6566-3
 • Legemaate Johan, Widdershoven Guy Rond het levenseindein: Johan Legemaate, Guy Widdershoven, editors. Basisboek Ethiek & Recht in de gezondheidszorg. Amsterdam: Boom; 2016. p. 161-182, ISBN 9789461055361
 • Legemaate J. Thema F Gezondheidsrechtin: Johan P. Mackenbach, Karien Stronks, editors. Volksgezondheid en gezondheidszorg [achtste herziene druk]. Houten: Bohn Stafleu Van Loghem; 2016. p. 409-417, ISBN 9789036813198
 • Legemaate Johan Zwijgcontracten in de zorg Ars Aequi 2016;65 (10):702-704

2015

 • Legemaate J. 2015/125 Rechtbank Midden-Nederland (vzr.) 24 december 2014 (m.nt.prof.mr.J. Legemaate) Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2015;39 (3):184-188
 • Legemaate J. De melding en afhandeling van calamiteiten Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2015;39:120-131
 • Legemaate J. Gezondheidsrecht Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2015;6:314-322
 • Legemaate J. Griffierecht in tuchtzaken - Redactioneel Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2015;39 (5):299
 • Wilken Annelies Het medisch beoordelingstraject bij letselschade. Verslag van een juridisch handelingsonderzoekAmsterdam: A. Wilken / Boom Juridische Uitgevers; 2015. 289p. ISBN 9789462900363. [UvA Dissertations Online] Vrije Universiteit Amsterdam: Faculteit der Rechtsgeleerdheid. (Supervisors: Akkermans A. J., Legemaate J.)
 • Legemaate J. Hoge Raad (Civiele Kamer 10 juli 2015, nr. 15/01248, noot Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2015;1 (43):5121-5122
 • Legemaate J. Hoge Raad (Civiele Kamer) 18 september, nr. 15/00760, noot Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2015;1 (47/48):5717-5718
 • Legemaate J. Hoge Raad (Civiele Kamer) 19 december 2015, nr. 13/04451, noot Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2015;1 (39):4329-4331
 • Legemaate J. Hoge Raad (Civiele Kamer) 2 oktober 2015, nr. 15/02910, noot Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2015;1 (51):6038-6039
 • Legemaate J. Hoge Raad (Civiele Kamer) 30 januari 2015, nr. 14/04966, noot Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2015;1 (37/38):4097-4098
 • Legemaate J. Hoge Raad (Civiel Kamer ) 11 juli 2014, nr. 13/04365, noot Nederlandse Jurisprudentie : NJ 2015;1 (10):995-997
 • Legemaate Johan, Akkermans Arno J., Friele Roland D. Openheid over medische fouten: waar staan we? Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2015;159:A9089 [PubMed]
 • Legemaate J. Wees open over calamiteitenonderzoek Medisch contact 2015;70:338-339
 • Legemaate J., Winter H. B. Wetgeving gedwongen zorg geëvalueerd: enkele algemene observaties Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2015;39 (4):195-202
 • van der Meer S., Legemaate J., Sanders R. Zes jaar klachtencommissie SCEN: wat leren we ervan? Medisch contact 2015;70:830-833

2014

 • Ploem M. C., Dondorp W. J., Legemaate J., Wert G. M. W. R. De Embryowet opnieuw geëvalueerd Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2014;38 (3):178-191
 • Legemaate J. Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2014;38 (8):671-675
 • Legemaate J., Plomp E., de Grit K., Friele R., Bal R. Pleidooi voor een Wet toezicht kwaliteit zorgsector Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2014;38 (2):94-106
 • Legemaate Johan Positie van richtlijnen onder nieuwe wet: consequenties van de nieuwe wet over het kwaliteitsinstituut Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2014;158:A7380 [PubMed]
 • Leclercq Wouter K. G., Sloot Sarah, Keulers Bram J., Legemaate Johan, Scheltinga Marc R. Preoperatieve dossiervoering kan beter: nieuw informed-consentformulier helpt arts én patiënt Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2014;158:A7109 [PubMed]
 • Legemaate J., Ploem M. C., uit Beijerse J., Mevis P. A. M., van den Wolf M. J. F., Akerboom C. P. M., Schol M. J., Winter H. B., Woestenburg N. O. M. Thematische wetsevaluatie gedwongen zorgDen Haag: ZonMW; 2014. 537p. ISBN 9789057631412

2013

 • Hendriks Aart, Widdershoven Guy, Friele Roland, Legemaate Johan Algemene factoren die de uitoefening van zelfbeschikking beïnvloedenin: A. C. Hendriks, R. D. Friele, J. Legemaate, G. A. M. Widdershoven, editors. Thematische Wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorg. Den Haag: ZonMW; 2013. p. 131-170, ISBN 9789057631320
 • Leclercq Wouter K. G., Keulers Bram J., Houterman Saskia, Veerman Margot, Legemaate Johan, Scheltinga Marc R. A survey of the current practice of the informed consent process in general surgery in the Netherlands Patient safety in surgery 2013;7 (1):4 [PubMed]
 • Legemaate Johan, Grit Kor, Plomp Emke, de Die Mieke, van de Bovenkamp Hester, Broer Tineke, Bouwman Renee, Bomhoff Manja, Friele Roland, Bal Roland Bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van de zorg. Thematische WetsevaluatieDen Haag: Zon-Mw; 2013. 491p. ISBN 9789057631368 (Evaluatie regelgeving; 38)
 • Ploem Corrette, Janssens Rien, Legemaate Johan, Widdershoven Guy Genetische onderzoek en gegevensverstrekking aan familieledenin: A. C. Hendriks, R. D. Friele, J. Legemaate, G. A. M. Widdershoven, editors. Thematische Wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorg. Den Haag: ZonMW; 2013. p. 88-93, ISBN 9789057631320
 • Frederiks Brenda, Landeweer Elleke, Legemaate Johan, Widdershoven Guy Grenzen aan zelfbeschikking in de GGZin: A. C. Hendriks, R. D. Friele, J. Legemaate, G. A. M. Widdershoven, editors. Thematische Wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorg. Den Haag: ZonMW; 2013. p. 73-88, ISBN 9789057631320
 • Nouwt Sjaak, Legemaate Johan Informationele zelfbeschikking in wet- en regelgevingin: A. C. Hendriks, R. D. Friele, J. Legemaate, G. A. M. Widdershoven, editors. Thematische Wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorg. Den Haag: ZonMW; 2013. p. 100-108, ISBN 9789057631320
 • Menko Fred H., Aalfs Cora M., Henneman Lidewij, Stol Yrrah, Wijdenes Miranda, Otten Ellen, Ploegmakers Marleen M. J., Legemaate Johan, Smets Ellen M. A., de Wert Guido M. W. R., Tibben Aad Informing family members of individuals with Lynch syndrome: a guideline for clinical geneticists Familial cancer 2013;12 (2):319-324 [PubMed]
 • Legemaate Johan Levensbeëindiging op verzoek: wie stelt de norm? Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2013;157 (25):A6372 [PubMed]
 • Smeehuijzen J. L., van Wees K. A. P. C., Akkermans A. J., Legemaate J., van Buschbach S., Hulst L. Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelenAmsterdam: Amsterdam Centre For Comprehensive Law, Vrije Universiteit Amsterdam; 2013. 235p. ISBN 9786200012234
 • Legemaate Johan Patients' rights and patient safetyin: Diana Delnoij, Valentina Hafner, editors. Exploring patient participation in reducing health-care-related safety risks. Copenhagen, Denmark: WHO Regional Offoce Europe; 2013. p. 11-32, ISBN 9789289002943
 • Legemaate Johan, Hendriks Aart, Widdershoven Guy, Friele Roland Synthese en beantwoording van de onderzoeksvragenin: A. C. Hendriks, R. D. Friele, J. Legemaate, G. A. M. Widdershoven, editors. Thematische Wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorg. Den Haag: ZonMW; 2013. p. 171-194, ISBN 9789057631320
 • Legemaate Johan, Bolt Ineke The Dutch Euthanasia Act: recent legal developments European journal of health law 2013;20 (5):451-469 [PubMed]
 • Hendriks A. C., Friele R. D., Legemaate J., Widdershoven G. A. M. Thematische Wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorgDen Haag: ZonMW; 2013. ISBN 9789057631320 (Evaluatie regelgeving; 34)
 • Ploem Corrette, Janssens Rien, Legemaate Johan, Widdershoven Guy Toegang tot in-vitrofertilisatie (IVF)in: A. C. Hendriks, R. D. Friele, J. Legemaate, G. A. M. Widdershoven, editors. Thematische Wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorg. Den Haag: ZonMW; 2013. p. 93-97, ISBN 9789057631320
 • Widdershoven Guy, Hendriks Aart, Legemaate Johan Zelfbeschikking: een conceptuele verhelderingin: A. C. Hendriks, R. D. Friele, J. Legemaate, G. A. M. Widdershoven, editors. Thematische Wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorg. Den Haag: ZonMW; 2013. p. 25-46, ISBN 9789057631320
 • Legemaate Johan, Friele Roland Zelfbeschikking en structuurmaatregelen in de zorgin: A. C. Hendriks, R. D. Friele, J. Legemaate, G. A. M. Widdershoven, editors. Thematische Wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorg. Den Haag: ZonMW; 2013. p. 109-119, ISBN 9789057631320
 • Plantinga Mirjam, Legemaate Johan, Verkerk Marian, Widdershoven Guy Zelfbeschikking van mensen met een chronische aandoening: persoonsgebonden budget en zorg op afstandin: A. C. Hendriks, R. D. Friele, J. Legemaate, G. A. M. Widdershoven, editors. Thematische Wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorg. Den Haag: ZonMW; 2013. p. 119-130, ISBN 9789057631320

2012

 • Scherpbier-de Haan N. D., Legemaate J., Widdershoven G. A. M. Casus 17 'Zwijgen naar de dochters toe?'in: Wouter de Ruijter, Aart Hendriks, Marian Verkerk, editors. Huisarts tussen individu en familie. Morele dilemma's in de huisartspraktijk. Assen: Van Gorcum; 2012. p. 83-86, ISBN 9789023249252
 • Legemaate Johan Classification and Definitions: Dutch Developmentsin: Stuart J. Youngner, Gerrit G. Kimsma, editors. Physician-Assisted Death in Perspective. Assessing the Dutch Experience. New York: Cambridge University Press; 2012. p. 21-33, ISBN 9781107007567
 • Winter H. B., Dondorp W. J., Ploem M. C., Woestenburg N. O. M., Akerboom C. P. M., Legemaate J., de Wert G. M. W. R. Evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchtingDen Haag: Zon/MW; 2012. 323p. ISBN 9789057631269 (Evaluatie regelgeving; 32)
 • Legemaate J. Gezondheidsrechtin: J. P. Mackenbach, K. Stronks, editors. Volksgezondheid en gezondheidszorg [6e geheel herziene druk]. Amsterdam: Reed Business; 2012. p. 418-425, ISBN 9789035234451
 • Legemaate J. Kwaliteitsnormering door het Nederlands Zorginstituutin: J. G. Sijmons, J. K. M. Gevers, J. H. H. M. Dorscheidt, editors. Recht en zorg van kwaliteit. Liber Amicorum prof. mr. J.H. Hubben ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hoogleraar in het Gezondheidsrecht. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2012. p. 35-45, ISBN 9789012390033
 • Rube Anneloes, Legemaate Johan Steeds meer tuchtklachten Medisch contact 2012;67 (49):2758-2761
 • van der Heide Agnes, Legemaate Johan, Onwuteaka-Philipsen Bregje, Bolt Eva, Bolt Ineke, van Delden Hans, Geijteman Eric, Snijdewind Marianne, van Tol Donald, Willems Dick Tweede evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdodingDen Haag: ZonMW; 2012. 288p. ISBN 9789057631276 (Reeks evaluatie regelgeving; 33)

2011

 • Legemaate Johan Beoordeel de dokter, maar wel toetsbaar Medisch contact 2011;66 (15):942-944
 • Legemaate Johan Beperken van het medisch beroepsgeheim? Nederlands Juristenblad 2011;86 (41):2784-2785
 • Alhafaji F. Y., Frederiks B. J. M., Legemaate J. Concurrence between complaints procedures in the Dutch healthcare system European journal of health law 2011;18 (2):127-148 [PubMed]
 • Legemaate J. De informatierechten van de patiënt: te weinig en te veel Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2011;35 (6):478-486
 • Legemaate J. De strafrechtelijke vervolging van medische zaken Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2011;155 (18):A3068 [PubMed]
 • Legemaate Johan Het recht op non-informatie Nederlands Juristenblad 2011;86 (14):873-874
 • Legemaate J. Kijk en vergelijk! - Redactioneel Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2011;35 (3):187
 • Niemeijer Alistair R., Frederiks Brenda J. M., Depla Marja F. I. A., Legemaate Johan, Eefsting Jan A., Hertogh Cees M. P. M. The ideal application of surveillance technology in residential care for people with dementia Journal of medical ethics 2011;37 (5):303-310 [PubMed]
 • Legemaate Johan Van wie zijn medische beelden eigenlijk? Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2011;155 (18):A3061 [PubMed]
 • Legemaate Johan Wikken en wegen. Gezondheidsrecht in beweging. Rede.Amsterdam: Vossiuspers UvA; 2011. 26p. ISBN 9789056296940

2010

 • Legemaate J. De arts die een patiënt de praktijk uit zet Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2010;154 (51-52):A2883 [PubMed]
 • Legemaate J. De Wcz en kwaliteit van zorg Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2010;34:597-604
 • Niemeijer Alistair R., Frederiks Brenda J. M., Riphagen Ingrid I., Legemaate Johan, Eefsting Jan A., Hertogh Cees M. P. M. Ethical and practical concerns of surveillance technologies in residential care for people with dementia or intellectual disabilities: an overview of the literature International psychogeriatrics / IPA 2010;22 (7):1129-1142 [PubMed]
 • Hendriks A. C., Hubben J. H., Legemaate J., Sluijters B. Grondrechten in de gezondheidszorg. Liber Amicorium voor prof.mr. J.K.M. GeversHouten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2010. ISBN 9789031381296
 • Stolper Erik, Legemaate Johan, Dinant Geert Jan How do disciplinary tribunals evaluate the "gut feelings" of doctors? An analysis of Dutch tribunal decisions, 2000-2008 Journal of law and medicine 2010;18 (1):68-75 [PubMed]
 • Dorenberg V. E. T. Kind en stoornis. Een systematisch onderzoek naar de rechtspositie van minderjarigen in de kinder- en jeugdpsychiatrieDen Haag: Boom Juridische uitgevers; 2010. 459p. ISBN 9789089742858. [UvA Dissertations Online] Radboud Universiteit: Rechtenfaculteit. (Supervisors: Kastelein W. R., Legemaate J.)
 • Gilhuis H. J., Bloemen E. J. J. M., de Boo M., Legemaate J. Kritiek op artsen IND Medisch contact 2010;65:2596-2598
 • Stolper Erik, Legemaate Johan, Dinant Geert Jan 'Niet-pluis'-gevoel tuchtrechtelijk gewogen Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2010;154 (45):A2720 [PubMed]
 • Hout F. A. G., Nienhuis E. D., Robben P. B. M., Frederiks B. J. M., Legemaate J. Supervision by the Dutch Healthcare Inspectorate European journal of health law 2010;17 (4):347-360 [PubMed]
 • Wilken A., Akkermans A. J., Legemaate J. Verbetering van het medisch beoordelingstraject bij letselschade Verkeersrecht: juridisch maandblad betreffende het wegverkeer 2010;58 (12):345-351
 • Legemaate J. Wet cliëntenrechten moet van tafel Medisch contact 2010;65:1827-1829

2009

 • Hout Erik, Friele Roland, Legemaate Johan De burger als klager in het tuchtrecht voor de gezondheidszorg: weinig klachten, mogelijk door geringe kennis van tuchtrechtsysteem Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2009;153:A548 [PubMed]
 • Legemate Dink A., Legemate Johan Het preoperatief informed consent Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2009;154 (41):A2492 [PubMed]
 • Willems Han, van Dijk Gert, Legemaate Johan Meer druk op de naald: Krachtdadiger campagne nodig voor (polio)vaccinatie Medisch contact 2009;64 (29-30):1305-1308
 • van Everdingen Jannes J. E., Scheffer Gert Jan, Legemaate Johan Morgen gebeurt het. Reactie op de wijze van normstelling door de inspectie Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2009;153 (11):480-482 [PubMed]
 • Alhafaji F. Y., Frederiks B. J. M., Legemaate J. The Dutch system of handling complaints in health care Medicine and law 2009;28 (2):241-255 [PubMed]
 • Damen Johan, Wolff André P., Legemaate Johan, Scheffer GertJan Verantwoorde zorg: de lessen van recente incidenten Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2009;153 (8):344-347 [PubMed]

2008

 • Friele Roland D., Sluijs Emmy M., Legemaate Johan Complaints handling in hospitals: an empirical study of discrepancies between patients' expectations and their experiences BMC health services research 2008;8:199 [PubMed]
 • Legemaate J. Dwangopneming in de psychiatrie: ontwikkelingen in Nederland Tijdschrift voor psychiatrie 2008;50 Spec no.:49-53 [PubMed]
 • Legemaate J. Ondersteuning in de huisartspraktijk: juridische aspecten Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2008;152 (23):1309-1312 [PubMed]
 • de Roode R. P., Legemaate J. Perinatale audit: de belangrijkste juridische aspecten Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2008;152 (50):2741-2744 [PubMed]

2007

 • Verkerk Marian, van Wijlick Eric, Legemaate Johan, de Graeff Alexander A national guideline for palliative sedation in the Netherlands Journal of pain and symptom management 2007;34 (6):666-670 [PubMed]
 • Leenen H.J.J., Gevers J. K. M., Legemaate J. Handboek gezondheidsrecht. Deel I Rechten van mensen in de gezondheidszorgHouten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2007. 386p. ISBN 9789031351510
 • Legemaate J., van Everdingen J. J. E., Kievit J., Stappers J. W. M. Openheid over fouten in de gezondheidszorg Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2007;151 (5):319-322 [PubMed]
 • Legemaate Johan, Verkerk Marian, van Wijlick Eric, de Graeff Alexander Palliative sedation in the Netherlands: starting-points and contents of a national guideline European journal of health law 2007;14 (1):61-73 [PubMed]

2006

 • Legemaate J. Symptoombestrijding en palliatie versus levensbe6ëindiging: een terugblik op de zaak-Vencken Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2006;150 (30):1689-1692 [PubMed]

2005

 • Westerveld H. E., Briet J. W., Houwaart E. S., Legemaate J., Meerman Th J. A. M., Breetvelt E. J., van der Wall E. Dutch medical oath Netherlands journal of medicine 2005;63 (9):368-372 [PubMed]
 • Legemaate J. Veilig melden van incidenten en (bijna-)fouten: betekenis en mogelijkheden van wetgeving Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2005;149 (22):1203-1206 [PubMed]

2004

 • Legemaate J. Betere behandeling van zorgmijdende psychiatrische patiënten: discussie over de wetgeving niet isoleren van andere factoren en overwegingen Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2004;148 (23):1130-1133 [PubMed]
 • Dondorp W. J., Legemaate J., van de Klippe C. J. Bewaartermijn voor patiëntengegevens; Gezondheidsraad bepleit wetswijziging Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2004;148 (15):743-747 [PubMed]
 • Legemaate J. Levensbeëindiging zonder verzoek: tijd voor een goede toetsingsprocedure Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2004;148 (48):2371-2374 [PubMed]
 • Smeets R. M. W., de Beaufort I. D., Entzinger H., Groenendijk C. A., Klazinga N. S., Legemaate J., Schrijver N. J., Shadid-Moon Sammy W. A. R., Buijsen M., Terlouw A. Medische aspecten van het vreemdelingenbeleidS.l.: Landelijke Cie Medische Aspecten van het Vreemdelingenbeleid; 2004.
 • Legemaate Johan The Dutch Euthanasia Act and related issues Journal of law and medicine 2004;11 (3):312-323 [PubMed]

2003

 • Legemaate J. De evaluatie van de Wet BIG Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2003;147 (19):893-895 [PubMed]
 • Legemaate J. Levensbeëindigend handelen in Nederland en in Europa Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2003;147 (37):1772-1774 [PubMed]
 • Legemaate J. 'No cure no pay' in de Nederlandse gezondheidszorg: vrees voor claimcultuur ongegrond Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2003;147 (16):740-742 [PubMed]
 • Legemaate J. Voor- en nadelen van een 'no-fault'-compensatiesysteem Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2003;147 (41):1995-1997 [PubMed]

2002

 • Legemaate Johan Integrating health law and health policy: a European perspective Health policy (Amsterdam, Netherlands) 2002;60 (2):101-110 [PubMed]
 • Legemaate Johan The development and implementation of patients' rights: Dutch experience of the right to information Medicine and law 2002;21 (4):723-734 [PubMed]

2001

 • Dute J., Gevers J. K., Friele R. D., Hubben J. H., Legemaate J., Abbing Roscam H. D., Sluyters B., van Wijmen F. C. Het evaluatierapport over de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2001;145 (22):1087-8; author reply 1088-9 [PubMed]

1999

 • Hulp bij zelfdoding bij een patiënt met een psychiatrische stoornis; richtlijnen voor de psychiater Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1999;143 (17):905-909 [PubMed]

1998

 • Legal protection in psychiatry: balancing the rights and needs of patients and society European psychiatry 1998;13 (Suppl. 3):107s-112s [PubMed]

1997

 • Physician-assisted suicide in psychiatry: developments in The Netherlands Cambridge quarterly of healthcare ethics : CQ 1997;6 (2):175-188 [PubMed]

1996

 • The patient's right of complaint: opinions and developments in the Netherlands European journal of health law 1996;3 (3):255-271 [PubMed]

1995

 • Legal aspects of euthanasia and assisted suicide in the Netherlands, 1973-1994 Cambridge quarterly of healthcare ethics : CQ 1995;4 (1):112-121 [PubMed]

1994

 • De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen: rechtsbescherming of ongewenste juridisering? Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1994;138 (17):845-848 [PubMed]
 • Euthanasia in the Netherlands: the state of the legal debate European journal of health law 1994;1 (1):81-87 [PubMed]
 • The CIOMS guidelines for biomedical research involving human subjects European journal of health law 1994;1 (2):161-165 [PubMed]

1992

 • Kwaliteit van beroepsuitoefening: het ontwerp Kwaliteitswet Zorginstellingen en het wetsvoorstel Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg in onderling verband Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1992;136 (48):2380-2384 [PubMed]
 • Veiligheid en agressie in de psychiatrie TVZ 1992 (18):638-641 [PubMed]

1991

 • Involuntary discharge of voluntary psychiatric patients Medicine and law 1991;10 (4):363-368 [PubMed]

1990

 • The right of psychiatric patients to access to their records: Dutch developments Medicine and law 1990;9 (1):707-712 [PubMed]

1989

 • De toekomst van het wetsontwerp BOPZ TVZ 1989;43 (7):206-208 [PubMed]

1988

 • De rechtspositie van de vrijwillig opgenomen psychiatrische patiënt Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1988;132 (47):2167-2170 [PubMed]
 • Legal aspects of voluntary psychiatric hospitalization International journal of law and psychiatry 1988;11 (3):259-268 [PubMed]

1984

 • Dwang en behandeling. De onvrigjillig opgenomen psychiatrische patiënt en het recht om behandeling te weigeren TVZ 1984;37 (5):136-139 [PubMed]