Verwijzen naar het DPAC

Bij verdenking van een anafylactische reactie op de operatiekamer is de juiste diagnostiek essentieel. In bijgaande leggen wij uit waarom- en hoe deze diagnostiek te doen.

Verwijsprocedure:

 1. Behandeling anafylaxie
 2. Zo snel mogelijk afnemen: serum tryptase
 3. Verzamelen en opsturen gegevens

1. Behandeling anafylaxie

Indien er sprake is van een anafylactische reactie tijdens de OK, dient vanzelfsprekend als eerst de patiënt behandeld te worden. Onderstaande download bevat ons behandelschema voor een perioperatieve anafylaxie. Indien er in uw ziekenhuis een lokaal protocol aanwezig is dient dit te worden gebruikt.

2. Zo snel mogelijk afnemen: serum tryptase

Zo snel mogelijk na de anafylactische reactie dient er een serumtryptase afgenomen te worden. In ieder geval binnen 2 uur na het begin van de reactie. Het bloed kan worden afgenomen in een gewone stolbuis en dient te worden afgedraaid. Vervolgens kan de buis worden opgestuurd naar het adres in de rechter kolom. Graag een ingevulde labaanvraag meesturen.

Tryptase is een mediator die normaliter wordt gevonden in basofielen en mestcellen. Bij allergische reacties maar ook bij aspecifieke prikkeling van de mestcellen kan deze mediator verhoogd zijn in het bloed. Om deze reden is het zinvol bij verdenking op een allergische reactie of anafylaxis een serumtryptase af te nemen en dit te vergelijken met een 2e monster dat minimaal 24 uur na het herstel van de reactie wordt afgenomen. Een verhoging ten opzichte van basaal kan wijzen op mestcelrelease; als beide verhoogd zijn kan dit wijzen op een mastocytose.

  3. Verzamelen en opsturen gegevens

  Benodigde gegevens

  Voor een goede evaluatie van de patient ontvangen we graag de volgende gegevens:

  Na ontvangst van deze gegevens wordt patiënt opgeroepen voor een evaluatie op het combinatiespreekuur van anesthesist en allergoloog met aanvullend huidtesten en (zo nodig) provocatietesten. Na afloop ontvangt u een brief met de resultaten en advies over eventuele toekomstige locale en algehele anesthesie.

  Contact

  Adres bloedmonsters:

  Laboratorium Algemene Klinische Chemie
  Receptie B1-112
  Amsterdam UMC, loc AMC
  Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam Zuidoost

  Adres DPAC:

  Amsterdam UMC - DPAC t.a.v. dr. Ingrid Terreehorst Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam Zuidoost

  dpac@amc.uva.nl

  +31(0)20 566 9111