Verwijzen naar het DPAC

Bij verdenking van een anafylactische reactie op de operatiekamer is de juiste diagnostiek essentieel. In bijgaande leggen wij uit waarom- en hoe deze diagnostiek te doen.

Zo snel mogelijk afnemen: serum tryptase

Tryptase is een mediator die normaliter wordt gevonden in basofielen en mestcellen. Bij allergische reacties maar ook bij aspecifieke prikkeling van de mestcellen kan deze mediator verhoogd zijn in het bloed. Om deze reden is het zinvol bij verdenking op een allergische reactie of anafylaxis een serumtryptase af te nemen en dit te vergelijken met een 2e monster dat minimaal 24 uur na het herstel van de reactie wordt afgenomen. Een verhoging ten opzichte van basaal kan wijzen op mestcelrelease; als beide verhoogd zijn kan dit wijzen op een mastocytose.

Omdat perioperatieve anafylaxie een zeldzaam fenomeen is kan het handig zijn om op de OK een set klaar te hebben staan met alle benodigdheden zodat geen tijd wordt verloren met het zoeken naar bv de juiste buis.

Geadviseerde inhoud van een anafylaxe set:

  • 2 stolbuizen;
  • 2 plastic buizen om de stolbuizen in te bewaren en versturen;
  • 2 naalden;
  • 2 naaldhouders;
  • 2 bloedformulieren;
  • 2 geadresseerde enveloppen;
  • 1 verwijsformulier;
  • Behandelschema Anafylaxis volgens locaal protocol.

Verwijzing naar het DPAC

Logistiek serummonsters

De serum monsters kunnen bij kamertemperatuur opgeslagen worden en daarna opgestuurd worden naar het adres in de rechterkolom. Graag een ingevulde labaanvraag meesturen.

Benodigde gegevens

Voor een goede evaluatie van de patient ontvangen we graag de volgende gegevens:

Na ontvangst van deze gegevens wordt patiënt opgeroepen voor een evaluatie op het combinatiespreekuur van anesthesist en allergoloog met aanvullend huidtesten en (zo nodig) provocatietesten. Na afloop ontvangt u een brief met de resultaten en advies over evt toekomstige locale en algehele anesthesie.

Aanvraag Serumtryptase

Tryptase is een mediator die normaliter wordt gevonden in basofielen en mestcellen. Bij allergische reacties maar ook bij aspecifieke prikkeling van de mestcellen kan deze mediator verhoogd zijn in het bloed. Om deze reden is het zinvol bij verdenking op een allergische reactie of anafylaxis een serumtryptase af te nemen en dit te vergelijken met een 2e monster dat minimaal 24 uur na het herstel van de reactie wordt afgenomen. Een verhoging ten opzichte van basaal kan wijzen op mestcelrelease; als beide verhoogd zijn kan dit wijzen op een mastocytose.

Voor het bepalen van een serumtryptase is een gewone stolbuis voldoende.

Bewaren serummonsters

Na het afdraaien kan het bij kamertemperatuur bewaard en verstuurd worden. Opsturen serummonsters kan naar het adres in de rechterkolom. Bij de aanvraag graag een ingevulde aanvraag voor bepaling serumtryptase meesturen (eigen labformulier voor externe verzending volstaat).

Contact

Adres bloedmonsters:

Laboratorium Algemene Klinische Chemie
Receptie B1-112
Amsterdam UMC, loc AMC
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam Zuidoost

Adres DPAC:

Amsterdam UMC - DPAC t.a.v. dr. Ingrid Terreehorst Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam Zuidoost

dpac@amc.uva.nl

+31(0)20 566 9111