Vragenlijst ter verbetering van uw zorg

‘Patiënt in zicht’ is een digitale vragenlijst die u bij ontslag kan invullen.

Dit kan thuis met behulp van een QR-code of link naar de website https://explora-zorg.nl/aa/kliniek-2B of nog tijdens het verblijf in het neurocentrum op de tablet van de afdeling. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag en omvat vragen over uw ervaring tijdens uw verblijf in het neurocentrum, van opname tot ontslag. Wij willen graag van uw ervaringen leren en de kwaliteit van onze zorg verbeteren.