Anesthesiologie (kinderpolikliniek)

Informatie over de afspraak van uw kind op de polikliniek Anesthesiologie.

Kind en moeder aan balie

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist heeft uw zoon/dochter een verwijzing gegeven voor de polikliniek Anesthesiologie van het AMC. Daar wordt besproken welke vorm van verdoving of narcose het meest geschikt is bij de afgesproken ingreep.

  Wat kan ik verwachten?

  In een gesprek met een anesthesioloog of assistent wordt de gezondheidstoestand van uw kind in kaart gebracht. De arts zal u vragen stellen over:

  • de algehele gezondheid van uw kind;
  • eerdere operaties;
  • eventueel medicijngebruik;
  • ziektes die uw kind heeft gehad;
  • overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen en
  • eerdere ervaringen met anesthesie.

  Wachttijden

  Bij de polikliniek Anesthesiologie gelden geen wachttijden. De afspraak bij de anesthesioloog is afhankelijk van de datum van de operatie van uw kind. Het specialisme waar uw kind door wordt geopereerd gaat uw zoon of dochter inplannen voor de operatie. Als u vragen heeft over de operatiedatum en/of termijn dient u die te stellen bij dat specialisme.

  Aanvullend onderzoek

  Het kan zijn dat de anesthesioloog dan nog meer gegevens nodig heeft. In dat geval wordt aanvullend onderzoek gedaan, bijvoorbeeld bloedonderzoek, longfunctieonderzoek of hartslagonderzoek (ECG). Misschien is er een röntgenfoto nodig. Als alle gegevens bekend zijn, besluit de anesthesioloog welke vorm van anesthesie voor uw kind het beste is.

  Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

  Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

  Route

  De polikliniek Anesthesiologie ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel Q) op de begane grond. U volgt routenummer 40.

  Anesthesiologie

  020 - 566 3496

  Meer over uw bezoek aan het AMC: